دامن فون (رسم +5 مدل الگوی دامن فون با برش و دوخت آن)

الگوی دامن فون

طریقه رسم الگوی دامن فون

الگوی دامن فون:در این بخش از آموزش خیاطی که ارائه شده توسط سایت سیماکده آموزش دامن فون هست که در این محتوای آموزشی با نحوه ترسیم الگوی دامن فون آشنا میشویم.

دامن فون چیست؟

دامن فون یکی از محبوب‌ترین مدل‌های دامن است که برای اکثر اندام‌ها قابل استفاده است. این نوع دامن‌ها در قسمت کمر صاف و چسبیده هستند و هر چه که به سمت پایین می‌رویم، گشادتر می‌شوند. دامن فون زیبایی زیادی به شما می‌بخشد

دامن فون انواع مختلفی دارد که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها دامن فون شماره 1، دامن فون شماره 2 و دامن فون نیلوفری است. اگر به خیاطی علاقه دارید و قصد دارید برای خودتان دامن فون بدوزید، در ادامه به شما کشیدن الگوی این دامن را آموزش می‌دهیم.

وسایل مورد نیاز برای کشیدن الگوی دامن فون

 • کاغذ الگو
 • مداد
 • پاک‌کن
 • چسب ماتیکی
 • خط‌کش
 • متر
 • کاغذ رنگی
 • قیچی

۱.
ابتدا الگوی دامن پایه را مطابق با اندازه‌های خود رسم کنید.

 • توضیح: «ب ک» در الگو به معنی «باسن کوچک» و «ب ب» به معنی «باسن بزرگ» است.
الگو دامن فون
الگو دامن فون

۲.
خط مرکزی پنس‌ها را به صورت خطی صاف با خط‌کش تا پایین دامن ادامه دهید.

الگوی دامن فون
الگوی دامن فون

۳.
سپس این خطوط را تا انتهای پنس‌ها (تا خط باسن بزرگ) قیچی کنید.

الگوی دامن فون
الگوی دامن فون

۴.
پنس‌ها را به سمت پهلو ببندید.

۵.
زیر پنس‌ها باز می‌­شود که اصطلاحا به آن اِوازمان می‌گویند. قسمت اوازمان‌ها را از پشت الگو، کاغذ رنگی بچسبانید که برای برش روی پارچه، کارتان راحت‌تر باشد.

۶.
قسمت کمر الگو را ترمیم کنید و مجددا کنترل کمر را انجام دهید.

۷.
دامن فون شما آماده‌ی برش است. این مدل دامن گشادی کمی دارد و بیشتر به فرم دامن ای (A-line) شبیه است. زیرا شبیه حرف انگلیسی A است.

الگو دامن فون
الگو دامن فون

الگوی دامن فون ۲

۱.
ابتدا الگوی دامن پایه را مطابق با اندازه‌های خود رسم کنید.

الگو دامن فون

۲.
در قسمت جلو روی خط کمر، فاصله بین خط وسط جلو تا پنس را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و خطی صاف تا پایین دامن بکشید. همین کار را برای فاصله بین پنس تا خط پهلو تکرار کنید.

۳.
مراحل قبل را برای الگوی پشت نیز انجام دهید.

الگو دامن فون

۴.
خط پنس مرکزی را هم تا پایین ادامه دهید.

۵.
خط a را تا انتهای پنس (تا خط باسن بزرگ) برش بزنید.

۶.
پنس‌ها را به سمت پهلو ببندید و بچسبانید.

۷.
خط‌های b و c را تا چند میلی‌متر مانده به خط کمر برش بزنید.

الگو دامن فون

۸.
حالا به اندازه‌ای که می‌خواهید به برش‌ها اوازمان بدهید. هر چقدر مقدار اوازمان بیشتر باشد، گشادی دامن بیشتر می‌شود. ( توجه داشته باشید که مقدار اوازمان در پشت و جلوی الگو باید به یک اندازه باشد.)

۹.
قسمت کمر الگو را ترمیم کنید و مجددا کنترل کمر را انجام دهید.

الگو دامن فون

الگوی دامن فون نیلوفری

۱.
ابتدا الگوی دامن پایه را مطابق با اندازه‌های خود رسم کنید.

الگو دامن فون
الگو دامن فون

۲.
از سمت وسط جلو، روی لبه‌ی پایینی دامن، ۱/۲ اندازه‌ی کل لبه‌ی پایینی را داخل شوید.

۳.
خطی موازی با خط وسط جلو، به اندازه‌ای که می‌­خواهید رسم کنید.

۴.
سپس این خط را به تقاطع خط باسن بزرگ و درز پهلو وصل کنید.

۵.
همین مراحل را برای الگوی پشت نیز تکرار کنید.

الگوی دامن فون
الگوی دامن فون

۶.
خط رسم شده را تا چند میلی‌متر مانده به درز پهلو برش بزنید و به اندازه‌ی دلخواه اوازمان بدهید. (توجه داشته باشید که مقدار اوازمان جلو و پشت باید مساوی باشد.)

الگوی دامن فون

۷.
درز پهلو و لبه‌ی پایین دامن را ترمیم کنید. الگوی دامن فون نیلوفری شما آماده است.

الگوی دامن فون

الگوی دامن فون

الگوی دامن فون:روش اول

الگوی دامن فون

از نقــــاط « ٨ و ′ »٨در خط پهلـــو به اندازۀ دلخـــواه   حداقل ٢ سانتیمتر و حداکثــــر ۶ سانتیمتر) بیرون آمده نقاط « ٢٣و ٢٤» به دست می آید.

قبل از وصل خطوط   ( 23  (7′ → و  (7 →  24) طول این خطوط باید برابر ′)    (7 → 8) ٨(7′ → شود. (تصویر28-2)

روش دوم

الگوی دامن فون1
رسم الگوی دامن فون شماره 1

به منظور برابر کردن گشادی (آزادی) لبه های دامن جلو و پشت، چه تغییراتی در الگو باید ایجاد کنیم؟

جهت تهیه انواع الگوهای آماده خیاطی سیماکده می تونید رو لینک زیر کلیک کنید:

الگو خیاطی

مرحله١

الگوی دامن فون خانم عمرانی

آموزش الگوی دامن فون

جهت برابر شدن اندازۀ لبه های دامن جلو و پشت، باید طول و پهنای ساسونهای جلو و پشت را یکسان کرد.
طول ساسون جلو و پشت در این مدل 12سانتیمتر شوند.

22→21   برابراست با  23 →15

از نقاط ( ′ ٨و ٨) به اندازه دلخواه بیرون آمـــده نقــاط 24و25 به دست می آید

از انتهای ساسونهای جلو و پشت نقاط ) ٢٣و٢٢) خطوط موازی با مرکزی جلو و پشت رسم کرده نقاط( 26و27)به دست می آید. (تصویر 29-2 )

الگوی دامن فون2
مدل دامن فون

مراحل ترسیم الگو

خطوط اوازمان « » 23 → 26و « »22 → 27را قیچی کنید.

ساسون های 21                     15′ →23 →15    → 22→ 21′ به طرف پهلوتا کرده سپس آنها را ببندید. (تصویر 29-2)

لبه های دامن را اوازمان (اوازمان طبیعی) داده به وسیله خطکش مخصوص لبه ها را اصلاح کنید.

مکان ساسون پشت را جابه جا کرده و نصف فاصله   3 → 13 را به دســــت آورده سپس ســـاسون جــــدید پشـــــت

28 → 29 → 30 را رسم کنید. (تصویر30-2)

خط راستای پارچه را رسم کرده سپس با در نظر گرفتن راستای پارچه، خط اریب پارچه با زاویه 45را رسم کنید.

خرید الگوی دامن


همچنین بخوانید:


طرز کشیدن الگوی دامن فون

الگوی دامن فون3
الگوی دامن فون3

مانند روشهای قبلی به خطوط پهلو به اندازۀ دلخواه، اوازمان داده شود.

طول و پهنای ساسونهای جلو و پشت را یک اندازه کنید

یک ساسون جدید در نصف فاصله   13 →٣ رسم کنید (تصویر 31-2)   ساسون جدید پشت ′    = 32 → 31 →32

روش چهارم فون نیلوفری

طرز برش الگو دامن فون
طرز برش الگو دامن فون

مرحله اول ترسیم الگوی دامن فون 3

در این روش، میتوانید یکی از الگوهای دامن فون را رولت کنید.

خــط 23  → ٢ در لبــــۀ دامن را تقریباً نصــــف کرده نقطۀ 24 به دست می آید. ازقطه ′7 به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد) پایین آمده نقطه 25 به دست می آید.

مطابق شکل خطی از نقاط 24و25 رسم کرده تا در یک مکان یکدیگر را قطع کند، نقطه 26 به دست می آیـد (تصویر 32-2)

همچنین بخوانید:

الگوی دامن شلواری

مرحله دوم رسم الگوی دامن فون 3

ازنقطه ٢٤ قیچی کرده به اندازه دلخواه اوازمان دهید خطوط لبه و پهلوی دامن را اصلاح کنید در قسمت پشت عیناً مانند جلو عمل کنید ( تصویر33-2)

الگوی دامن فون4
الگوی دامن فون4

مرحله سوم ترسیم الگو دامن فون 3

در تمام الگوهایی که اوازمان به خطوط خارجی و داخلی الگو (اوازمان طبیعی) داده می شود، خطوط پهلو را با یکدیگر مماس کنید.

خطکش گونیا را در نقاط  ٢٤و ٢٣محل تقاطع خطوط پهلـــو و لبۀ دامن به گونه ای قرار دهید که در زاویۀ 90درجه قرار گیرد.

سپس با توجه به اندازۀ گشادی لبۀ دامن (اوازمانها) خط لبه را اصلاح کنید. (تصویر34-2)

[irp posts=”14266″ name=”آموزش دامن شلواری کمردار”]

جهت تهیه الگو های آماده سایزبندی شده (چاپ شده) بر روی عکس زیر کلیک کنید

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

تبدیل دامن فون تنگ به دامن تنگ

برای تبدیل دامن فون تنگ به دامن تنگ از دامن فون تنگ رولت کنید:

تبدیل دامن فون تنگ به دامن تنگ
الگو دامن فون

ابتدا مقدار اوزمان ایجاد شده روی خط باسن جلو را از نقطه 7 ، برابر با ج7به7=F’F  روی خط باسن در لبه دامن از نقطه 8به 8=K’K 2/1 داخل شوید.

در قسمت پشت روی خط باسن  7 تا ج 7 = K’K  به داخل علامت بزنید.

در لبه دامن 2/1 O’O=ج8 به 8 داخل شوید.

از نقطه 1 روی خط کمر 4/1 دور کمر ، بعلاوه نیم سانت را علامت بزنید و از نقطه علامت زده به ج7 با هلال رسم کنید.

از ج7 مستقیم به ج8 وصل کنید. خط جدید پهلوی جلو بدست می آید. درقسمت پشت نیز از نقطه 5 برابر با دورکمر بعلاوه نیم سانت مشخص کنید و از این نقطه به ج7 با هلال رسم کنید. حالا از ج7 مستقیم به ج8 لبه دامن وصل کنید تا خط پهلوی جدید پشت بدست بیاید.

تذکر: این دامن مناسب افراد لاغر و نرمال می باشد و برای افراد با سایز بالا و یا دارای شکم برجسته حتما” می بایست روی کمر دامن یک ساسون داشته باشد تا کمر و باسن در جای خود قرار گیرد. برای اینکار پنس 3 سانت پشت را به جلو منتقل کنید و در خط کمر و جلو و پشت2 پنس به قطر 5/1 سانت رسم کنید.

بیشتر بدانید (مطالعه آزاد)

نسبت قد دامن فون با گشادی آن

مقدار اوازمان پهلو در زیبایی لبه دامن تاثير می گذارد. این مقدار نسبت به قد دامن تغییر می کند. هر چه قد دامن کوتاه تر باشد، این اندازه کمتر و هر چه قد دامن بلندتر شود میزان گشادی بیشتر خواهد شد. بدین گونه که دامن با قد بلند (تا مچ) با اوازمان

سانتی متره در پهلو و دامن با قد کوتاه با اوازمان ۲۰ سانتی متری در پهلو، نسبت گشادی در لبه دامن ها یکسان است.

چند مدل از انواع دامن ها (عکس دامن فون)

خرید الگوی دامن

 

الگوی دامن فون نیلوفری

دامن فون نیلوفری
عکس مدل دامن فون نیلوفری
 

برش دامن فون

 • برای برش دامن، قسمت وسط جلو و وسط پشت الگو باید در راستای ترکی پارچه قرار بگیرد.
 • وسط پشت را روی دولای باز پارچه قرار داده و از خط کمر تا حدود باسن بزرگ (۲۰ الی ۲۲ سانتی­‌متر) را برای دوخت زیپ باز بگذارید.
 • وسط جلو را روی دولای بسته‌ی پارچه قرار دهید.
 • در قسمت پهلو و خط کمر ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر و در قسمت لبه‌ی دامن ۳ سانتی‌متر جای دوخت بگذارید و دامن را برش بزنید.

دامن فون جلو باز

دامن فون نیلوفری
دامن فون نیلوفری

اگر بخواهید دامن شما جلو باز باشد، باید الگوی جلو را روی دولای باز پارچه و الگوی پشت را روی دولای بسته قرار دهید. فقط باید به این نکته توجه داشته باشید که به خط وسط جلو، ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای روی هم رفت دکمه خور و همین مقدار برای سجاف دکمه خور اضافه کنید.

جهت تهیه انواع الگوهای آماده خیاطی سیماکده می تونید رو لینک زیر کلیک کنید:

الگو خیاطی

برش نوار کمر دامن

بعد از این که کمر دامنتان را کنترل کردید و دامن را برش زدید، نوبت به برش نوار کمر دامن می‌رسد.

 • طول نوار کمر = اندازه‌ی دور کمرتان + ۶
 • عرض نوار کمر بین ۶ تا ۸ سانتی‌متر (اگر می‌خواهید نوار کمر دامنتان پهن باشد، ۸ سانتی‌متر و اگر می‌خواهید باریک باشد، ۶ سانتی‌متر در نظر بگیرید.)
 • نوار کمر را با ۱ الی ۵/۱ سانتی‌متر جای دوخت در اطراف آن برش بزنید. (اگر نوار کمر یک تکه در نمی‌آید ایرادی ندارد. می‌توانید چند تکه‌ی جدا برش بزنید و بهم بدوزید تا اندازه‌ی نوار کمرتان شود.)
 • برای دامن جلو باز، طول نوار کمر را اندازه‌ی کمر دامن گرفته و با جای دوخت برش بزنید.
 • به نوار کمر لایی چسب بچسبانید.
 • نوار کمر دامن شما آماده است.

همچنین بخوانید :

10 آموزشگاه برتر خیاطی در تهران

آموزشگاه خیاطی

منبع: سایت الگوی خیاطی سیماکده

4.5/5 - (24 امتیاز)
سیماکده
دیدگاه کاربران
7 دیدگاه
 • farnian 12 مرداد 1399 / 11:06 ق.ظ

  واقعا عالی بود آموزشتون من تازه با ساتتون آشنا شدم و آموزش دامن فون که ارائه کردید عالی بود ممنونم از شما

 • نگین آذری 28 خرداد 1399 / 11:57 ق.ظ

  سلام ببخشید میشه این الگو تبدیل کرد به دامن تنگ یا تبدیل دامن فون تنگ به دامن تنگ چطوری میشه انجام داد؟؟

 • مریم 4 اسفند 1398 / 12:21 ب.ظ

  سلام عالی بود کاش میشد برامون ایمیل میشد

 • سیماکده 26 مرداد 1398 / 5:06 ب.ظ

  سلام چشم حتما بزودی آموزش کامل دامن پلیسه در سایت قرار میگیره

 • بیتا 22 مرداد 1398 / 9:36 ب.ظ

  سلام دامن فون رو خیلی خوب آموزش دادید میشه دامن پلیسه رو هم آموزش بدید

 • roya 21 اردیبهشت 1398 / 3:17 ب.ظ

  من عاشق این مدل دامنم. ممنون از آموزش خوبتون

 • ثابت 4 دی 1397 / 2:12 ب.ظ

  سلام مرسی از بابت آموزش خوبتان من که این مدل دامن رو خیلی دوست دارم دامن فون یکی از زیباترین دامن هاست مرسی از تیم سیماکده که این آموزش خوب را تهیه کردند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *