ترسیم الگوی اساس دامن تنگ

دامن تنگ کوتاه

آموزش الگوی دامن تنگ (tight skirt)

الگوی اساس دامن تنگ

در این بخش از آموزش خیاطی مجله اینترنتی سیماکده به آموزش الگوی پایه دامن تنگ پرداختیم. پس با ما همرا باشید تا انتهای آموزش

اندازه های مورد نیاز:
دور کمر        72سانتیمتر
دور باسن      96سانتیمتر
بلندی باسن    20سانتیمتر
قد دامن         65سانتیمتر

در گوشۀ کاغذ دو خط عمود برهم به وسیلۀ گونیا رسم کرده نقطه 1 به دست می آید. »

از نقطه 1به اندازۀ بلندی قد دامـن پایین آمـده نقطه 2 به دست می آید.

از نقطه 1 خطــــی گونیــــا  شـــــده به انــــدازۀ  نصف دور باسن + 1الی 2 سانتیمتر آزادی رسم کرده نقطه3 به دست می آید.

از نقطه 3 به وسیله گونیا خطی موازی با »3→1«رسم کرده نقطه 4 بدست می آید.

از نقطه 4 مــــوازی با خــــــط »3→1« رسم کرده تابه نقطه 2 برخورد کند.

روی الگو خطوط مرکزی جلو و پشت، لبۀ دامن و خط راهنمای کمر را بنویسید.

ازنقطۀ 1به اندازۀ بلندی قد باسن بزرگ پایین آمده نقطه  5به دست می آید.

الگوی اساس دامن تنگ

ازنقطۀ 5به وسیلۀ گونیا خطی موازی با لبۀ دامن رسم کرده نقطۀ ۶به دست می آید.

روی خط باسن فاصله 6→5را نصف کرده نقطۀ 7 به دست می آید

از نقطۀ 7خطی گونیا شده به بالا و پایین رسم کرده نقاط 9 و 8 به دست می آید.

روی خــــط راهنمــــای کمــــر نقطــــۀ 9به اندازۀ  0/5-1/5سانتیمتر بالا رفته نقطۀ 10به دست می آید.

روی خـــط راهنمـــای کمـــر از نقطــــۀ 1به اندازه نصف دور کمر+  0/5-1 سانتیمتر اندازه نقطۀ 11به دست می آید.

آموزش الگو دامن تنگ

مرحله ٢
فاصله →1   3تفاوت اندازۀ دور کمر و دور باسن در الگوست، این اندازه را باید به صورت ساسون ازخط کمر الگو کم کنید.

مثال:

الگوی دامن تنگ2
الگوی دامن تنگ2

 

خرید الگوی دامن

 

 

از نقطۀ 10 پهنای ساسون درز پهلو رانصف کرده از طرفین آن داخل شده، نقاط  12و 13به دست می آید.

از نقطۀ 12در قسمت جلو به اندازۀ یک سوم فاصله 12→1داخل شده نقطۀ 14به دست می آید.

از «نقطه 14به وسیله گونیا خطی مستقیم تا خط باسن رسم کرده یک ساسون به عرض « ٢سانتیمتر  و طول
9-10سانتیمتر رسم کنید.

15 → 16  →15 = پنس جلو

از نقطۀ 3 در قسمت پشت به اندازه یک سوم فاصله 1٣→ 1داخل شده نقطۀ 17به دست آمده یک ساسون به عرض ٣سانتیمتر» و طول « 15سانتیمتر » رسم کنید

همچنین بخوانید:

الگوی دامن ترک

پنس اول پشت→ =18 →19  →18

نصف فاصله 1٨→٣را محاسبه کرده یک ساسون به عرض « ٢سانتیمتر» و طول 1٣ـ 1٢سانتیمتر رسم کنید.

قبل از جداکردن الگو «علامت موازنه» را در خط پهلوها علامتگذاری کنید.

الگوی اساس دامن تنگ 2
الگوی اساس دامن تنگ 2
الگوی اساس دامن تنگ 3
الگوی اساس دامن تنگ 3

همچنین بخوانید:

طرز اندازه گیری و الگوی اولیه دامن

مرحله 3 الگوی دامن تنگ

روی خط مرکزی جلو علامت راستای پارچه دولا بسته و روی خط مرکزی پشت علامت راستای پارچه دولا باز را رسم کنید.

با قراردادن خطکش بخصوص پهلو خطوط پهلوی جلو و پشت الگو را ترسیم کنید.

محل قرارگرفتن خطکش مخصوص پهلو از تقاطع خط کمر با پهلو (نقطه 1٢و13 ) ٣تا ٤ (سانتیمتر مانده به خط باسن است.

به نظر شما آیا برای همه سایزها انتهای محل قرارگیری خط کش  4-5سانتی متر ثابت است؟ یا با توجه به سایز و فرم اندام تغییر میکند؟

الگوی دامن تنگ
الگوی دامن تنگ

همچنین بخوانید:

الگوی دامن کلوش

الگوی دامن شلواری

 

مرحله 4 الگو دامن تنگ یا راسته

برای محل زیپ (سجاف زیپ) از نقطۀ ٣به اندازۀ طول زیپ (استاندارد زیپ دامنهای زنانه 20سانتیمتر) پایین آمده نقطۀ ۶به دست می آید.
از نقاط  ٣و ۶به اندازۀ  ٣سانتیمتر بیرون آمده نقاط 22و 23به دست می آید. تصویر).19-2)

 

→32  →33  → 31 →1

→ 23   22 → 6 → 3 سجاف زیر زیپ

 

مرحله 5 طرح اساس دامن تنگ

 

انتهای ساسونهای جلو و پشت را «تا» کرده خط کمر را به وسیله خطکش مخصوص کمر مجدداً ترسیم کرده خط کمر را رولت کنید. (تصویر20-2)

بـــرای ترسیــــم سجــــاف زیــرزیپی به انـــــدازۀ طول زیپ به اضافه ٣سانتیمتر و عرض ٤ـ ٣سانتیمتر» « سجاف را ترسیم و سپس رولت کنید (تصویر.)2-21
تمام حقوق این مطلب نزد مجله خیاطی سیماکده محفوظ است وفقط در صورت ذکر منبع کپی برداری آزاد است.

خرید الگوی دامن

5/5 - (6 امتیاز)
سیماکده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *