الگوی اساس دامن همراه با آموزش اندازه گیری

الگوی اساس دامن

آموزش اندازه گیری و رسم الگوی اساس دامن

روش اندازه گیری اساس دامن:

در این بخش از آموزش خیاطی مجله سیماکده با روش اندازه گیری ورسم الگوی پایه دامن در خدمتتون هستیم پس با ما همراه باشید.

برای رسم الگوی انواع دامن باید الگوی اساس دامن را یاد گرفته و با ایجاد تغیر روی اساس الگوی دامن  الباقی الگوهای دامنها را رسم نمود.

مهم ترین نکته برای ترسیم الگو، اندازه گیری صحیح اندام است. ابتدا با فرم بدن خود آشنا شوید. بدین منظور جلوی آینه بایستید و با دقت اندام خود را نگاه کنید. برجسته ترین قسمت بالاتنه سینه می باشد. کمی پایین تر از آن فرو رفتگی در انحنای کمر را می بینید و در زیر کمر، قسمت پشت برجستگی باسن را مشاهده می کنید. به فاصله ای که بین کمر تا برجستگی باسن می باشد، بلندی باسن گفته می شود برای اندازه گیری ابتدا لباس زیر مناسب همراه با لباسی با ضخامت کم (زیر پوش با تاپ) بپوشید. همچنین کفش مناسب با قد دامن دلخواه را به پا کنید در انحنای کمر، کش یا نواری یک سانتی متر ببندید. به طوری که نه محکم و نه شل باشد. سپس اندازه های خود را با کمک دوستانتان و یا معلم خود بگیرید. تصویر (۱۸-۱)

روش اندازه گیری دامن
روش اندازه گیری دامن

اندازه های مورد نیاز رسم الگوی دامن:

1- دور کمر

2- دور باسن

3- بلندی باسن

4- قد باسن

همچنین بخوانید:

آموزش الگوی شلوار زنانه

چگونگی اندازه گیری دور کمر:

متر را از روی نوار بسته شده به دور کمر عبور دهید و اندازه بگیرید. ( تصوير 19-1)

دور باسن د متر را دور باسن قرار دهید به طوری که از برجستگی باسن بگذرد. سپس اندازه بگیرید. ( تصوير ۲۰-۱)

بلندی باسن و در حالی که متر دور باسن قرار دارد فاصله بین خط کمر تا باسن را اندازه بگیرید. ( تصوير ۲۱-۱)

اندازه گیری دور باسن وکمر
اندازه گیری دور باسن وکمر

توجه : در صورتی که فرد دارای شکم برجسته باشد، مطابق شکل خط کشی بلند را عمود بر زمین قرار دهید. سپس متر را از روی آن عبور داده و دور باسن را اندازه بگیرید. (تصوير ۲۲-۱)

قد دامن

سر متر را در خط کمر قرار داده و با توجه به مدل قد دامن را اندازه بگیرید، از تصویر ۲۳-۱)

انداری گیری قد دامن
انداری گیری قد دامن

 

جدول سایز

سایز به معنای اندازه، مقدار و میزان است. جدول سایز در تولید انبوه کاربرد دارد و برای تک دوزی از اندازه های شخصی استفاده می شود. جدول ارائه شده میانگین اندازه بزرگسالان می باشد. برای تعیین سایز خود می توانید اندازه های خود را با سایز مقایسه کنید. (تصویر ۲۴-۱)

جدول سایز برای دامن
جدول سایز برای دامن

همچنین بخوانید:

تا اینجای کار با نحوه اندازه گیری اشنا شدیم الان نوبت به رسم الگوی اساس دامن میرسد پس با ما همراه باشید.

رسم الگوی اساس دامن:

اندازه های لازم برای رسم الگو

1- دور کمر

2- دور باسن

3- بلندی باسن

4- قد باسن

مرحله اول:

از سمت چپ کاغذ الگو، دو خط عمود بر هم رسم کنید

– ابتدای خط را نقطه 1 بنامید.

از نقطه 1 به اندازه بلندی باسن به سمت پایین آمده نقطه ۲ بدست می آید.

از نقطه 1 به اندازه قد دامن به سمت پایین آمده،| نقطة 3 بدست می آید

نقاط ۱و ۲ و ۳ را به سمت راست گونیا کنید.

خطوط گونیا شده از نقاط ۲۰۱ و ۳ به ترتیب خط راهنمای کمر، باسن و لبه دامن است. خط ۱ تا ۳ خط مرکزی پشت است. (تصویر ۲۶-۱)

الگوی اساس دامن
الگوی اساس دامن

مرحله دوم :

از نقطه ۲ به اندازه نصف دور باسن به اضافه نیم  تا ۱٫۵ سانتی متر به سمت راست علامت بزنید. نقطه ۴ بدست می آید.

توجه : مقدار اضافه شده برای آزادی دامن است

نقطه ۴ را به سمت بالا و پایین گونیا کنید، در خط کمر نقطه ۵ و در خط لبه دامن نقطه ۶ بدست می آید.

مقدار اضافه شده برای اضافی دامن
مقدار اضافه شده برای اضافی دامن

 

 

خرید الگوی دامن

 

 

خط (5،4،6) خط مرکزی جلو است.

از نقطه ۲ روی خط باسن به اندازه نصف خط ۲ تا ۴ به اضافه نیم تا ۱٫۵ سانتی متر و به سمت راست علامت بزنید. نقطه ۷ بدست می آید.

قابل ذکر است اندازه نیم تا ۱٫۵ سانتی متر، مطابق با آزادی دامن در خط ۲ تا ۴ منظور می شود.

نقطه ۷ را به سمت پایین گونیا کنید و نقطه ۸ را علامت بزنید. (تصوير ۲۷-۱)

الگوی اساس دامن
الگوی اساس دامن

نقطه 4 را به سمت بالا وپایین گونیا کنید.در خط کمرنقطه 5 ودر خطلبه دامن نقطه 6 بدست می آید.

توجه: اندازه های اضافه شده در رسمخط پهلو بستگی به به فرم اندام شخص دارد.

اندازه های فرم

همچنین بخوانید:

الگوی دامن شلواری

مرحله سوم

الگوی پشت

از نقطه 1 روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه  4.25 سانتیمتر به سمت راست علامت بزنید. نقطه 9 به دست می آید.

از نقطه ۹ به اندازه ۱٫۲۵ سانتی متر به سمت بالا علامت بزنید. نقطه ۱۰ بدست می آید.

نقطه ۱ را به ۱۰ با خط کش وصل کنید.

به وسیله خط کش منحنی نقطه ۱۰ را به ۷ وصل کنید. ( تصوير ۳۰-۱ و ۲۹-۱)

نحوه کشیدن الگوی دامن

الگوی جلو :

از نقطه ۵ روی خط کمر به اندازه یک چهارم دور کمر به اضافه ۲ / ۲۵ سانتی متر به سمت چپ علامت بزنید. نقطه ۱۱ بدست می آید

از نقطه ۱۱ به اندازه ، 1.25 سانتیمتر به سمت بالا علامت بزنید. نقطه ۱۲ بدست می آید.

نقطه ۱۲ را به ۵ با خط کش وصل کنید.

به وسیله خط کش منحنی نقطه ۱۲ را به ۷ وصل کنید، تصویر (۳۰-۱)

توجه: خطوط منحنی پهلو را طوری رسم کنید که کمی بالاتر از نقطه ۷ با هم مماس شوند، فاصله نقاط ۱۰ ،۷ و ۸ خط پهلوی پشت و نقاط ۱۲ ،۷ و ۸ خط پهلوی جلو است. تصویر (۳۰-۱)

طریق رسم منحنی

همچنین بخوانید:

الگوی بالاتنه

مرحله چهارم

رسم پنس پشت : اندازه خط ۱ تا ۱۰ را تقسیم بر ۳ کنید، نقاط ۱۳ و ۱۴ بدست می آید

: از نقطه ۱۳ به طول ۱۴۰ سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۱۵ به دست می آید

از نقطه ۱۲ به طول ۱۲۰ سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید، نقطه ۱۶ بدست می آید

و از دو طرف نقطة 13 (1 سانتیمتر) علامت بزنید. نقاط ۱۷ و ۱۷ بدست می آید

این نقاط را با خط کش به نقطه ۱۵ وصل کنید.

از دو طرف نقطه ۱۴ نیز 1 سانتی متر، علامت بزنید و نقاط ۱۸ و ۱۸ بدست می آید.

 

این نقاط را با خط کش به نقطه 16 وصل کنید

رسم پنس جلو

اندازه ۵ تا ۱۲ را تقسیم بر 4 کنید نقطة ۱۹ به دست می آید

از نقطة 19 به طول ۱۰ سانتی متر به سمت پایین گونیا کنید، نقطة ۲۰ به دست می آید.

– از دو طرف نقطه 19 ((1 سانتی متر)) علامت بزنید.نقاط ۲۱و ۲۱ بدست می آید.

این نقاط را با خط کش به نقطه ۲۰ وصل کنید. ( تصویر ۳۱-۱)

آموزش رسم الگوی اساس دامن

1- برای تبدیل سطح به حجم از پنس استفاده می شود، پنس از قسمت فرورفتگی بدن شروع شده و نزدیک به برجستگی تمام می شود. دقت کنید در این جا خط کمر جلو+  2.25 سانتی متر و خط کمر پشت 4.25 در جلو و 4 سانتی متردر پشت پنس وجود دارد 0.25 سانتی متر اضافه جهت گشادی کمر است که قبل از اتصال کمر به وسیله دوخت آن را جمع می کنیم.

مرحله پنجم الگوی اساس دامن:

بعد از رسم الگو، خطوط راستا را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

نقاط موازنه را در چند نقطه روی خط پهلوی دامن علامت بزنید.

الگوی جلو و پشت را از خط پهلو مطابق علائم برش قیچی کنید. ( تصوير ۳۲-۱)

آموزش رسم الگوی اساس دامن

مرحله ششم الگوی اساس دامن

اصلاح خط کمر

برای اصلاح خط کمر ابتدا پنس ها را به سمت خط پهلو ببندید.

هنگام بستن در انتهای پنس ها حجم ایجاد می شود. برای مسطح کردن الگو، کاغذ را از انتهای پنس ها تا کنید.

حال با استفاده از خط کش منحنی یا پیستوله مطابق شکل از نقطه 10 تا 2 سانتی متر مانده به نقطه 1 خط منحنی کمر را رسم کنید.

در الگوی جلو نیز مطابق پشت از نقطه 12 تا 2 سانتی متر مانده به نقطه 5 خط منحنی کمر را رسم کنید. ( تصویر ۳۳-۱)

توجه: 2 سانتی متر گفته شده به این علت است کهخط مرکزی جلو و پشت در تقاطع خط کمر وخط مرکزی جلو وپشت گونیا باشد.

طریقه رسم الگوی دامن

همچنین بخوانید:

دامن فون رسم الگوی فون

مرحله هفتم الگوی اساس دامن

سجاف زیپ

با توجه به اینکه اندازه دور کمر از دور باسن کوچکتر است و امکان پوشیدن دامن به خاطر اختلاف کمر با باسن نمی باشد به این دلیل لازم است فاصله بین خط کمر تا باسن را بصورت شکاف باز بگذاریم و زیپ بدوزیم. مکان زیپ نسبت به مدل می تواند در پهلو، پشت یا جلوی دامن باشد.

از نقطه 1 روی خط مرکزی پشت به اندازه طول زیپ علامت بزنید. نقطه 22 بدست می آید.

از نقاط 1 و 22 ((2.5 سانتی متر )) به سمت چپ علامت بزنید.

نقاط 23 و 24 را به هم وصل کنید. (تصویر 34-1) الگو آماده برش است.

سجاف زیپ در دامن

الگوی کمر دامن

کمر دامن نواری است که به خط کمر دوخته می شود و باعث نگه داشتن دامن روی بدن و تمیزی درز کمر می شود. (تصویر ۳۶-۱)

برای رسم الگو، خطی به اندازه دور کمر به اضافه 2 سانتی متر و روی هم گرد رسم کنید. نقاط 1 و 2 بدست می آید

از نقاط 1 و 2 پهنای کمر به اندازه 6 تا 7 سانتی متر پایین آمده نقاط 3 و 4 بدست می آید.

نقاط ۳ و ۴ را با خط کش به هم وصل کنید. خط راستا را رسم کنید. ( تصویر ۳۷-۱)

الگوی کمر دامن

 

خرید الگوی دامن

منبع: سایت اموزش خیاطی سیماکده

4.7/5 - (11 امتیاز)
سیماکده
دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
  • الگوی اساس دامن تنگ 27 اسفند 1397 / 7:05 ب.ظ

    الگوی اساس دامن همراه با آموزش اندازه گیری

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *