آموزش پیراهن مجلسی

آموزش پیراهن مجلسی آموزش پیراهن مجلسی:در خدمتون هستیم بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید. ابتدابالاتنه کامل رابراساس پارچه های کشی رسم کنیدازکنارگردن 4تا5سانت روی سرشانه علامت زده وازگودی گردن درخط مرکزی … ادامه مطلب
 دانلود رایگان کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی کتاب آموزش خیاطی زنان ایرانی از قدیم با هنر خیاطی آشنا بوده و همیشه در خانواده نقش موثری را ایفا می کردند وبا هنرهای دستی خود به اقتصاد خانواده کمک شایانی مینمودند.همانگونه که می دانید در فراگیری خیاطی،روش … ادامه مطلب

آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری آموزش شلوار بارداری آموزش شلوار بارداری:امروز بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما عزیزان هسیم تاانتهای این آموزش با ما باشید. طرز کشیدن وبرش زدن الگو مستطیلی به قدشلواربعلاوه5سانت وعرض یک چهارم دورباسن بعلاوه … ادامه مطلب

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی ابتداالگوی بالاتنه رابدون دگمه خوررسم نماییدوازخط کمر5سانت بالارفته ویقه را(یقه هفت هلال)راطراحی نماییدساسون زیرسینه رارسم نمایید درالگوبعدازبرش خط کمرادامه ساسون درالگوی شماره3 بسته می شودوازنوک سرشانه10الی12سانت پایین آمده وبرش عصایی را بکشید الگوی بالاتنه … ادامه مطلب

آموزش مانتو پاییزه

آموزش مانتو پاییزه آموزش مانتو پاییزه:ابتداالگوی بالاتنه رادرقدمانتورسم کنیدبرای این مانتو دگمه خورنیازنمی باشدمی توانیدازسجاف دگمه مخفی ویاقزن برای جلوی مانتواستفاده نماییدطبق الگوی بالابرای قسمت یقه 8سانت پایین آمده ابتداهلال یقه رارسم کنیدسپس 2سانت داخل شده 5سانت پایین می آییم … ادامه مطلب

الگوی بالاتنه گره ای

رسم الگوی بالاتنه گره ای الگوی بالاتنه گره ای:امروز با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستم ابتدا یک بالاتنه باپارچه های کشی بکشیدسپس فاصله خط کمروسینه راتقسیم بردونموده ونقطه ب بدست می آید ازنقطه ب … ادامه مطلب
یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل اندازه گیری بازی یقه شل:با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستیم برای اینکه یک یقه شل مناسب بااندازه ای که دوست دارین داشته باشین می توانیدبه این صورت عمل کنید … ادامه مطلب
دوخت-لباس-کشی

الگوی لباس کشی به روش متریک

الگوی لباس کشی به روش متریک الگوی لباس کشی به روش متریک:امروز با یکی دیگه از آموزش های خیاطی در خدمت شما عزیزان هستیم اساس الگو ی لباس کشی به روش متریک مناسب پارچه های ظریف ژرسه و کشی با … ادامه مطلب
یقه آرشال سرخود

آموزش یقه آرشال سرخود

آموزش یقه آرشال سرخود آموزش یقه آرشال سرخود:امروز با یک آموزش دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما عزیزان هستیم انشاا… مورد پسند شما واقع شود.پس با ما همراه باشید برای یقه آرشال سرخودابتدا2سانت برای جادگمه درنظرگرفته وسپس قدیقه … ادامه مطلب
آموزش یقه انگلیسی دوتکه 2

آموزش یقه انگلیسی دوتکه

مرحله یک طراحی یقه انگلیسی دوتکه آموزش یقه انگلیسی دوتکه: امروز با یک مظلب دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما هستیم. آموزش یقه انگلیسی دوتکه برای پهنای یقه ازکنارپارچه 5تا7سانت کنارگذاشته سپس 2سانت جادگمه رادرنظرمی گیریم والگوی اولیه … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها