آموزش الگوی یقه دراپه و اندازه گیری بازی یقه شل

یقه شل

آموزش الگوی یقه دراپه و اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل:با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستیم

برای اینکه یک یقه شل مناسب بااندازه ای که دوست دارین داشته باشین می توانیدبه این صورت عمل کنید ابتدامترراازدسته قیچی عبورداده ومثل گردن بند طوری که ابتدای متردریک شانه واندازه بازی یقه دلخواه درسرشانه دیگرقراربگیرد(طبق عکس پایین)

اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل

الگوی یقه دراپه

مرحله یک ازالگوی بالاتنه

ابتدا از اساس الگوی بالاتنه کشی یک الگو رسم نمایید.

اساس الگوی بالاتنه کشی
اساس الگوی بالاتنه کشی

مرحله 2 ازالگوی بالاتنه یقه شل

ازخط کمر 5سانت بالا رفته و ازگودی گردن تا نزدیک پهلو (5سانت بالاتر) را قیچی کنید

الگوی بالاتنه یقه شل
الگوی بالاتنه یقه شل

آموزش الگوی یقه دراپه

مرحله 3 ازالگوی بالاتنه یقه دراپه

عدازاینکه مسیربرش راقیچی کردیدروی یک گراف دیگرگذاشته وبین خط رافاصله ایجادمی کنیم(اوازمان)طوری که این قضاازکنارگردن تاخط مرکزی جلو یک دوم اندازه ای که بامترروی تن اندازه زده بودید بدست بیاورید سپس ازقسمت خط مرکزی به صورت افقی تاسرشانه خطی رسم می کنیم ازخط نقطه چین بالا10تا12سانت بالارفته وبه کنارگردن وصل می کنیم این10تا12سانت به عنوان سجاف یقه شل می باشد.اگرمایل بودیدمی توانیدازکنارگردن درالگوی مرحله اول 2 سانت بازنموده تایقه ماازکنارگردن بازترشود.

اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه دراپه

قسمت پشت بالاتنه یقه شل (یقه دراپه)

الگوی بالاتنه پشت راطبق الگوی بالارسم نماییدشمامی توانیدبرای راحت شدن کارابتداالگوی بالاتنه پشت رابکشیدوسپس بعدازبرش روی پارچه قسمت جلوراروی الگوی پشت طراحی کنید.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع برای ما ارسال نمایید.

منبع: مجله خیاطی سیماکده

 

مطالعه  آموزش دوخت کیف زنانه کوچک مناسب کیف پول و کیف آرایش
پیگیری سفارش
لیست مقایسه