اندازه گیری بازی یقه شل

یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل:با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستیم

برای اینکه یک یقه شل مناسب بااندازه ای که دوست دارین داشته باشین می توانیدبه این صورت عمل کنید ابتدامترراازدسته قیچی عبورداده ومثل گردن بند طوری که ابتدای متردریک شانه واندازه بازی یقه دلخواه درسرشانه دیگرقراربگیرد(طبق عکس پایین)

اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل

مرحله یک ازالگوی بالاتنه

ابتداازاساس الگوی بالاتنه کشی یک الگورسم نمایید.

اساس الگوی بالاتنه کشی
اساس الگوی بالاتنه کشی

مرحله 2 ازالگوی بالاتنه یقه شل

ازخط کمر5سانت بالارفته وازگودی گردن تانزدیک پهلو(5سانت بالاتر)راقیچی کنید

الگوی بالاتنه یقه شل
الگوی بالاتنه یقه شل

مرحله3 ازالگوی بالاتنه یقه شل

عدازاینکه مسیربرش راقیچی کردیدروی یک گراف دیگرگذاشته وبین خط رافاصله ایجادمی کنیم(اوازمان)طوری که این قضاازکنارگردن تاخط مرکزی جلو یک دوم اندازه ای که بامترروی تن اندازه زده بودید بدست بیاورید سپس ازقسمت خط مرکزی به صورت افقی تاسرشانه خطی رسم می کنیم ازخط نقطه چین بالا10تا12سانت بالارفته وبه کنارگردن وصل می کنیم این10تا12سانت به عنوان سجاف یقه شل می باشد.اگرمایل بودیدمی توانیدازکنارگردن درالگوی مرحله اول 2 سانت بازنموده تایقه ماازکنارگردن بازترشود.

اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل
اندازه گیری بازی یقه شل

قسمت پشت بالاتنه یقه شل

الگوی بالاتنه پشت راطبق الگوی بالارسم نماییدشمامی توانیدبرای راحت شدن کارابتداالگوی بالاتنه پشت رابکشیدوسپس بعدازبرش روی پارچه قسمت جلوراروی الگوی پشت طراحی کنید.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع برای ما ارسال نمایید.

منبع:سیماکده

اندازه گیری بازی یقه شل
(4) رای، میانگین: 4.3

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها