30 مدل یقه لباس زنانه +شناخت انواع یقه مدل های جدید

انواع مدل یقه

انواع یقه و روش دوخت آنها

انواع یقه:امروز دربخش آموزش خیاطی با دوخت انواع یقه در خدمتتون هستیم سعی کردیم که تا جای ممکن انواع یقه ها رو آموزش بدیم از جمله یقه گرد ، یقه هفت،یقه چهار گوش ، یقه دلبری ، و… پس با ما همراه باشید این آموزش رو روی الگوی اساس یقه انجام میدیم.

انواع یقه 

به طور کلی یقه ها به چهاردسته تقسیم میشوند که هرکدام از این دسته ها زیر شاخه هایی دارند.
۱- یقه های مسطح یا خطی مانند : یقه هفت . گرد. چهرگوش(خشتی) و قایقی
۲- یقه های برگردان (با پایه و بدون پایه) مانند : یقه انگلیسی.آرشال. بلیزر.کرواتی(پاپیونی). ب ب .شکاری و ملوانی
۳- یقه های ایستاده مانند : یقه ایرانی . چینی. فرنچی و اسکی
۴- یقه های فانتزی مانند : یقه دراپه. مدیچی. جابوت. برتا و…

 • یقه گرد
 • یقه هفت
 • یقه چهارگوش (خشتی)
 • یقه دلبری (فانتزی)
 • یقه قایقی (کشتی)
 • یقه شکاری
 • یقه ب.ب – گرد
 • یقه مردانه یک تکه (یکسره)
 • یقه انگلیسی ساده (بلوزی)
 • یقه شل (دراپه)
 • یقه آرشال
 • یقه آمریکایی
 • یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)
 • یقه مردانه با پایه جدا
 • یقه خرگوشی
 • یقه 3 سانتی

 

آموزش دوخت انواع یقه : یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه 29 داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج 29 و از نقطه 30 برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه 16 با اندازه (ج29-29) داخل شیب سرشانه می شویم. ج16 و از نقطه 7 روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و 2 نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

 

یقه گرد
یقه گرد
الگوی یقه گرد
الگوی یقه گرد

آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه 29 روی شیب سرشانه 3-1 سانت داخل شده و از نقطه 30 به پایین CM10-15 علامت می زنیم. 2 نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از 2/1 این خط 5/0 تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM 5/0 در گودی یقه را می بندیم.

یقه هفت
یقه هفت
الگوی یقه هفت
الگوی یقه هفت

یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه 29 با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج 29 و از این نقطه CM 10-15 به موازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج 29 وصل می کنیم. با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه 2برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM 5/0 یقه بسته می شود.

یقه چهارگوش
یقه چهارگوش
الگوی یقه چهارگوش
الگوی یقه چهارگوش

یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

یقه دلبری
یقه دلبری
الگوی یقه دلبری
الگوی یقه دلبری

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم. افراد یکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه 30 روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به 2 یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

یقه قایقی
یقه قایقی

 

آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه 1 قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم 3-2 برابر 2/1 دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم 2 و 3 را بهم وصل می کنیم از 2/1 این خط 5/1 سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (2-4) 1/2 (3-2) و 5-4 مساوی CM 5/1 از 2 به 3 طوری رسم می کنیم که از نقطه 5 بگذرد و سپس از 6-2 عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم. (2-6)=8 تا 6 سانت از نقطه 3 تا 7 مساوی CM 5-6 علامت می زنیم و 8-7 عمود بطرف بالا برابر با 4 سانت علامت می زنیم. از 8 به 3 مستقیم وصل می کنیم و از 6 با هلال به نقطه 8 وصل میکنیم. 6-2 خط وسط پشت یقه می باشد

یقه شکاری
یقه شکاری

1 به 2=12-10 سانت

2 به 3=مجموع حلقه جلو و پشت %1 سانت

2 به 4=2/1(2 به 3)

4 به 5=5/2-3 سانت

2 به 6=7-6 سانت عرض یقه

3 به 7=8-7 سانت

8 به 7=4-3 سانت

جهت تهیه و خرید الگوی چاپ شده 40 مدل یقه روی لینک زیر کلیک کنید

خرید الگوی یقه

یقه خرگوشی

یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه 3 تا 7 مساوی 12-10 سانت خارج می شویم و از 8 تا 7، 6 سانت عمود بطرف بالا می رویم و به 8 به 3 و 6 وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه 8 کمی هلال کرد.

یقه خرگوشی
یقه خرگوشی

توجه

فاصله 3-2 در یقه شکاری و خرگوشی 2/1 دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت و جلو الگو منهای جادگمه می باشد.

 

یقه 3 سانتی

فاصله 2-1 مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. 3-1 مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. 4-2 مساوی 2 سانت بطور عمود بالا می رویم. 5-4 مساوی 3 سانت دیگر علامت می زنیم. 6-1 مساوی 3 سانت عرض یقه را بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه 6 بطور هلال به 5 وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه 7 یک سانت داخل می شویم به 4 وصل می کنیم و از 4 به 3 بطور هلال وصل می کنیم.

یقه 3 سانتی
یقه 3 سانتی

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو وپشت %5/0

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=5/2-2 سانت

4 به 5=5/3-3 سانت

5 به 6=2-5/1 سانت

1 به 7=4-5/3 سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه 6 مساوی 5/0 سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (4 به 1) و (7 به 6) با هلال مختصر رسم می شود.

یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض 5/10-10 سانت رسم می کنیم. از 4 تا 10 مساوی با 2-5/1 سانت مقدار جادگمه را در امتداد 3 به 4 خارج می شویم و از 11 بطور مستقیم به 7 وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط 11-7 را به طرف خارج امتداد می دهیم از 5/0 تا 5/1 سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک 9 وصل می کنیم.

یقه مردانه با پایه جدا
یقه مردانه با پایه جدا

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=2 سانت

4 به 6=1 به 5=CM 5/2=عرض پایه یقه

6 به 7=1 سانت

5 به 8=4 سانت

9 به 8=CM4-5 =عرض یقه

9 به 1=2 به 11

4 به 10=CM 5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه 11 مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه 11 مساوی 5/1 سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

یقه ب.ب – گرد

2/1 دور گردن=2 به 1 یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

2 به 3=5/2 سانت

1 به 4=3/1(2 به 1)

1 به 5=5/1-1 سانت

3 به 6=2 سانت پایه یقه

6 به 7=5 به 8=5-4 سانت عرض یقه

5 به 9=2/1(8 به 5)

9 به 10=1 سانت

یقه ب.ب – گرد
یقه ب.ب – گرد

یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول 2/1 دور گردن بعلاوه 2 سانت و عرض 10-9 سانت رسم می کنیم.

یقه مردانه یک تکه
یقه مردانه یک تکه

1 به 2=2/1 دور گردن =2 سانت مقدار جادگمه

2 به 3=1 به 4=10-9 سانت

1 به 5=4/1(2 به 1)

1 به 7=2 به 6=5/1-1 سانت

6 به 8=3-5/2 سانت

از نقطه 8 خطی به موازات (2 به 1) رسم می کنیم از 7 با هلال به نقطه 10 رسم می کنیم.

4 به 11=5/1 سانت

9 به 12=5/2 سانت

دونقطه 11 و 12 را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال 10 به 7 را قطع کند.

در ادامه به آموزش دوخت انواع یقه های انگلیسی ساده، یقه شل، یقه شل جدا، یقه آرشال، یقه اسپرت و انواع آن، یقه آمریکایی و یقه انگلیسی جدا بپردازیم. در بخش اول از مقاله آموزش دوخت انواع یقه به آموزش دوخت تعدادی از انواع یقه پرداختیم

یقه انگلیسی ساده (بلوزی)

بعد از رسم الگو 5/2-2 سانت مقدار جا دگمه را از خط وسط جلو خارج کرده و آن را به موازات خط وسط جلو می کشیم. ج 30 به 30=5/2-2 سانت مقدار جا دگمه از ج 30 تا O=12-15 سانت به پایین علامت زده، نقطه O به 29 را وصل کرده، نقطه O،نقطه شکست می باشد. و خط 29 به O خط شکست یا تا می باشد. از 29 روی شیب سرشانه 4-3 سانت داخل شده از نقطه 40 مساوی 3 سانت به داخل علامت زده دو نقطه را با هلال مختصر وصل می کنیم و سجاف را رولت می کنیم.

یقه انگلیسی ساده
یقه انگلیسی ساده

برای رسم بالای یقه مستطیلی بطول 2/1 دور گردن و عرض 7-6 سانت رسم کنید.

»»(مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو)2/1 دور گردن=2 به 1

2 به 3=1 به 4=7-6 سانت

2 به 5=هلال یقه پشت الگو

1 به 6=1 سانت

2 به 7=2 سانت

4 به 8=2-1 سانت

8 به 9=3-1 سانت در صورت تیز بودن نوک یقه

یقه انگلیسی 2 تکه
یقه انگلیسی 2 تکه

یقه شل (دراپه)

بعد از رسم الگو پنس سرشانه را به پنس کمر منتقل می کنیم و از ابتدای سرشانه نقطه 29 به تناسب مدل داخل می شویم. نقطه ج29

CM4-6=ج29 به 29 و از نقطه 30 به پایین 8-5 سانت علامت می زنیم.

CM5-8=ج30 به 30 از ج29 به ج30 هلال جدید یقه را رسم می کنیم.

از 26 خطی به گودی یقه جدید وصل می کنیم. با چیدن این خط و بستن پنس کمر اوزمان ایجاد شده عرض یقه بیشتر می شود. سپس از ج 29 به امتداد خط وسط جلو عمود رسم می کنیم.

خط ج 29 به O لبه یقه دراپه می باشد و برای سجاف از لبه یقه 6-4 سانت بالا می رویم و به موازات ج29 به O خط سجاف را رسم می کنیم.

برای پشت از نقطه 16 مساوی ج 29 به 29 داخل سرشانه شده و هلال جدید یقه پشت را می کشیم.

یقه شل
یقه شل

توجه

برای برش یقه دراپه وسط جلو روی دولای بسته اریب پارچه قرار می گیرد. به جز پارچه های ژرسه و تریکو و استرچ.

آموزش دوخت یقه شل جدا

بعد از رسم الگوی بالاتنه پنس سرشانه را به پنس زیر سینه منتقل می کنیم. از انتهای سرشانه 4-3 سانت داخل شده و از این نقطه به 7-6 سانت پایینتر از خط سینه وسط جلو مستقیم وصل می کنیم. از ابتدای سرشانه 2-5/1 سانت بالا رفته و گونیا را طوری قرار دهید که یک ضلع آن از 6 سانت پایین آمده بگذرد و ضلع دیگر بفاصله 25-20 سانت از 5/1 سانت بالا رفته از سرشانه باشد. (شکل 93)

یقه شل جدا
یقه شل جدا

دو نقطه O’ و F’ را مستقیم بهم وصل نموده و خط F’ به ج13 را قیچی کنید. الگو به دو قسمت تقسیم می شود. خط O به ج13 روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد.

دوخت یقه آرشال

بعد از رسم الگوی اولیه و اضافه کردن مقدار جادگمه به وسط جلو،هلال یقه جلو را از گردن cm1 داخل شده و هلال یقه را دوبار ترسیم می کنیم و هلال یقه پشت از سرشانه 1سانت و وسط پشت 5/0 سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را رسم می کنیم،سرشانه جلو را امتداد داده و از 1-29 مساوی یک سانت از نقطه 1 به نقطه شکست روی خط جادگمه وصل می کنیم و نقطه 1 تا نقطه 2 برابر با هلال جدید یقه پشت و در امتداد خط شکست علامت می زنیم. cm1=29-1

29 به 291=cm1

2 به 1=هلال جدید یقه پشت الگو.

Z به 291=cm5/4-4

روی هلال یقه جدید به مرکز Z و شعاع 2-Z دایره به سمت راست می زنیم.

یقه آرشال
یقه آرشال

2 به 3=CM 5/4-4 روی دایره

3 به 4=CM2-1/5

از نقطه 4 خطی به سمت چپ رسم می کنیم. بطوریکه مماس بر دایره رسم شده باشد و تا نقطه 5 مساوی 7-5 سانت عرض یقه پشت الگو می باشد. CM5-7=3-5

از نقطه 1 روی خط شکست تا نقطه O مساوی 15-12 سانت پایین آمده از نقطه O خطی عمود بر خط شکست رسم می کنیم. به فاصله 7-5 سانت نقطه O’. از O’ با هلال به نقطه شکست وصل می کنیم و از O’ به نقطه 5 طوری رسم می کنیم که در نقطه 5 خط رسم شده عمود بر خط 4-5 باشد تا فرم یقه در پشت زاویه نداشته باشد.

تذکر

در پارچه های ضخیم برای دوخت بهتر و صرفه جویی در پارچه های نازک از نقطه Z به خط بیرونی یقه رسم می کنیم. نقطه K این خط ZK و K 291 و هلال 291 به 4 و 4 به 5 و 5 به K را جدا می کنیم. خط 5-4 پشت یقه و روی دولای بسته پارچه برش می شود. سپس از نقطه 291 روی سرشانه 4 سانت داخل شده و از لبه لباس وسط جلو 6-4 سانت داخل می شویم و بعد از آن به 4 سانت داخل شده سرشانه وصل می کنیم و سجاف یقه را رولت می کنیم. مطابق با مدل.

آموزش دوخت یقه اسپرت و انواع آن

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. به وسط جلو مقدار جادگمه را اضافه می کنیم و از وسط جلو بازی یقه را پایین می آییم که در اثر آن نقطه شکست بدست می آید. از این نقطه مستقیم به 29 ابتدای سرشانه وصل می کنیم و خط شکست بدست می آید خط را به بالا و برابر با حلقه گردن پشت اندازه می زنیم.

انواع یقه
یقه اسپرت

نقطه 1-29=هلال گردن پشت الگو

از نقطه 1 بطور عمود به سمت چپ و برابر با 5/3-3 اندازه می زنیم. با انجام اینکار نقطه 2 بدست می آید.

1 به 2=5/3-3 سانت

نقطه 3 در امتداد خط سرشانه و به فاصله 4-5/3 سانت می باشد. 3-29=4-5/3 سانت از نقطه 30 مساوی 5/4-4 سانت خارج می شویم.

نقطه 4،3 و 5 را با هلال مختصر بهم وصل می کنیم و از نقطه 5 به نقطه شکست رسم می کنیم یقه کامل می شود.

مدل دیگر در پشت یقه حذف می شود از وصل کردن نقطه 29 و 5 و نقطه شکست فرم یقه تغییر می کند.

با توجه به مدل می توان از نقطه 5 مقدار بیشتری خارج شویم.

الگوی یقه اسپرت
الگوی یقه اسپرت

بعد از رسم یقه فرمهای مختلفی را در قسمت جلو می توان طراحی کرد. انواع یقه های دلبری و فانتزی برای لباسهای اسپرت و شب و یا لباس پشت باز از یقه اسپرت استفاده کنیم. مطابق آنچه در شکل می بینید.

یقه آمریکایی

از بالاتنه جلو و پشت رولت می کنیم. پنس سرشانه جلو را بسته، مقدار جادگمه را به وسط جلو اضافه پنس CM 1-0/5 را در گودی یقه رسم میکنیم. بعد از گشاد کردن حلقه گردن در جلو و پشت از نقطه 29 در امتداد خط سرشانه.

CM2-1/5 خارج می شویم به بازی یقه که به فاصله CM 10-8 پایین تر از نقطه 30 می باشد وصل می شود. خط شکست را به پایین امتداد می دهیم تا خط جادگمه را قطع کند و نقطه شکست بدست می آید و CM1=291 به 29 داخل سرشانه.

1 به 29=CM2-1/5 خارج می شویم.

301 به 30=CM 15-10 فاصله 2-1=هلال جدید یقه پشت الگو

Z به 291=CM5/4-4.

به مرکز Z و شعاع (2 به Z)دایره به سمت راست الگو رسم می کنیم.

انواع یقه زنانه

روی دایره 3 به 2=CM4-5

اگر عرض یقه پهن باشد فاصله 3-2 بیشتر می شود.

روی دایره 4-3=cm5/2-2 علامت می زنیم.

از نقطه 4 با هلال مختصر به 291 وصل می کنیم.

از نقطه 4 خطی بسمت چپ طوری رسم می کنیم که مماس با دایره باشد.

از نقطه 3-5 عرض یقه را روی خط جدید اندازه می زنیم 3 به 5=cm 5-7.

از 5 خط عمود به 4 به ج 29 باشد رسم می کنیم تا امتداد خط کارور را در نقطه 6 قطع کند.

از نقطه 6 به نقطه شکست وصل می کنیم و از 2/1 این خط 2-cm 5/1 داخل شده و هلال را از 6 به ج30 طوری رسم می شود که از 2-5/1 داخل شده بگذرد.

نقطه 6 را به تناسب مدل می توان تغییر داد برای پهن شدن عرض یقه از 6 روی خط کارور خارج شده 3-1 سانتیمتر به بیرون اندازه زده به ج30 و با هلال تا نزدیکی نقطه 5 وصل کنیم.

توجه

خط کارور از 2/1 فاصله 12-21 خطی به موازات خط سینه رسم می کنیم.

یقه انگلیسی 2 تکه (جدا)

از الگوی اولیه رولت کرده از نقطه 29 یک سانت داخل سرشانه می شویم. نقطه 291 از این نقطه هلال جدید یقه جلو را رسم می کنیم از نقطه ج 16-16 مساوی یک سانت داخل سرشانه پشت می شویم و از نقطه 1 برابر با نیم سانت پایین آمده هلال جدید یقه پشت را می کشیم. از نقطه 29 تا یک در امتداد خط سرشانه یک سانت خارج می شویم و از نقطه 1 به بازی یقه وصل می کنیم و امتداد میدهیم تا خط جا دگمه را که به فاصله 3-2 سانت از خط وسط جلو رسم شده را قطع کند. خط رسم شده خط شکست یا خط تا می باشد که به بالا امتداد می دهیم.

یقه انگلیسی 2 تکه
یقه انگلیسی 2 تکه

»»1-2 مساوی با هلال جدید یقه پشت الگو می باشد.

Z-291 مساوی 5/4-4 سانت روی هلال جدید یقه جلو به مرکز Z و شعاع Z به 2 دایره به سمت راست می زنیم.

2-3 مساوی 3-5/2 سانت روی دایره علامت می زنیم.

3-4 مساوی 2 سانت اندازه می زنیم از نقطه 4 با کمی هلال به 291 وصل می کنیم.از نقطه 4 خطی مماس بر دایره به سمت چپ می کشیم.5-3 مساوی عرض یقه 8-6 سانت را روی خط کشیده شده علامت می زنیم از 5 عمود بطرف پایین رسم می کنیم.

از نقطه 30 به تناسب مدل 4-6 سانت پایین آمده و از این نقطه 6-8 سانت عمود بر خط شکست خارج می شویم.

(O-30)=4-6 سانت و (O-O’)مساوی 8-6 سانت.

از نقطه 30 تا ج30 مساوی 3 سانت به پایین علامت می زنیم. از این نقطه به O’ مستقیم وصل می کنیم. از Z به موازات خط شکست به پایین رسم کنید تا امتداد خط ج30 به O’ را قطع کند.

از O’ روی خط جدید 7 سانت داخل می شویم. از F تا F’ مساوی با 7 سانت خارج شده، بطوریکه فاصله O’ به F’ مساوی 4-3 سانت باشد.

از F’ به امتداد خط عمود شده از 5 وصل می کنیم یقه کامل می شود.

با برش یقه از نقطه 4 و5 و F’ وFوZ و291 از الگوی بالاتنه یقه انگلیسی جدا یا دو تکه می شود. در غیر اینصورت یقه انگلیسی سرخود می شود.

 

آموزش کامل یقه انگلیسی 2 تیکه کلیک کنید

 

آشنایی با انواع یقه لباس

بازی یقه و عرض آن بستگی به مدل و دلخواه می باشد و برای خوب ایستادن یقه روی لباس پنس CM 5/0 گودی یقه را قبل از رسم یقه روی الگو گرفته می شود.

به طور کلی یقه لباس ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

 1. یقه های مسطح یا خوابیده با اشکال ساده یقه گرد یا هفت؛ مانند: یقه گرد، هفت، چهارگوش و قایقی.
 2. یقه های برگردان: قسمتی از یقه روی سرشانه، کاور سر جلو یا سینه برمی‌گردد؛ مانند یقه انگلیسی، آرشال، بلیزری، شومیز، ب. ب، شکاری و ملوانی.
 3. یقه های ایستاده: روی گردن می ایستند؛ مانند: یقه چینی، ایرانی، فرنچی و اسکی.
 4. یقه های فانتزی؛ مانند: دراپه
انواع مدل یقه

انتخاب لباسی که مناسب اندام تان باشد و به شما بیاید، شاید کار سخت و زمانبری محسوب شود.اما باید بدانید که اگر برای این کار علاوه بر سلیقه، دانش لازم را نیز داشته باشید می توانید به راحتی آن را به یک فعالیت دلنشین و جذاب تبدیل کنید. اصول انتخاب لباس بر مبنای ویژگی ها از جمله رنگ، مدل یقه، استایل شخصی تان و … به شما در داشتن ظاهری زیبا و دلربا کمک می کند و باعث می شود در همه حال چه در مهمانی و چه در قرارهای رسمی و کاری در میان جمع بدرخشید. از این اصول برای انتخاب پارچه، مدل دامن، مدل آستین، فرم لباس ، مدل یقه و… می توانید بهره ببرید. اما از میان همه اینها یقه به دلیل نزدیک بودن به چهره از اهمیت بیشتری در تاثیرگذاری بر ظاهر شما برخوردار است. یقه لباس می تواند شما را منظم و رسمی نشان دهد و یا حتی درشتی بالاتنه تان را بپوشاند. برای انتخاب بهترین یقه لباس، در ابتدا باید انواع مدل آن را بشناسید و بعد متناسب با مراسمی که قرار است در آن حضور بیابید و البته اندام و استایل تان آن را انتخاب کنید.

1. مدل یقه گرد، مناسب ظریف اندام ها

 

انواع مدل یقه
انواع مدل یقه

 

مدل یقه گرد یقه گرد فرمی از یقه است که به صورت یک منحنی ساده دور گردن قرار می گیرد. انتخاب این نوع یقه در لباس انتخاب ساده ای هست اما لزوما برای همه اندام ها مناسب نیست. چرا که یقه گرد صورت را گرد و پرتر نشان می دهد و کسانی که بالا تنه ای ظریف و صورت استخوانی و لاغر دارند می توانند با خیال راحت به سراغ این مدل از یقه بروند ولی خانم هایی که بالاتنه ای چاق و درشت دارند بهتر است از یقه گرد در لباس شان دوری کنند. زیرا که این مدل یقه چاقی بالاتنه را بیشتر نشان می دهد. هر چه یقه بازتر باشد بالاتنه پرتر دیده می شود. بازی یقه می تواند تا نزدیکی حلقه آستین باشد که مناسب کسانی ست که سرشانه معمولی دارند.

2. مدل یقه هفت، راز کوچک کردن بالاتنه

مدل یقه هفت
مدل یقه هفت

 

برای کسانی که بالاتنه شان درشت تر از پایین تنه شان است که به آن اصطلاحا اندام مثلث وارونه می گویند، یقه هفت بهترین انتخاب محسوب می شود. اینگونه افراد بهتر است در هنگام خرید پیراهن زنانه به سراغ لباس هایی بروند که درشتی بالاتنه را بپوشاند و آن را کوچکتر نشان دهد یعنی پیراهن هایی با یقه هفت. از این رو که یقه هفت اندام را کشیده تر و بلندتر نشان می دهد. هر چه بازی و کشیدگی یقه هفت بیشتر باشد، بالاتنه بلندتر و در نتیجه آن اندام لاغرتر به نظر می رسد. البته یقه هفت هایی که بازی آنها از سرشانه است برای کسانی که خود سرشانه پهن دارند اصلا مناسب نیستند. فراموش نکنید که یقه هفت در مقایسه با یقه گرد جلوه رسمی تری دارد.

3. یقه خشتی، ظاهری کلاسیک و منظم

یقه خشتی
یقه خشتی

 

یقه خشتی فرم مربع همیشه یادآور فضاهای مرتب و چیده شده است. استفاده از این فرم برای یقه لباس حس نظم را به مخاطب القا می کند. در نتیجه با پوشیدن آن ظاهر شما منظم تر و کلاسیک به نظر می رسد. ترکیب این نوع یقه با لباس های ساده شما را بسیار با کلاس تر و خوش استایل تر نشان می دهد. یقه خشتی برخلاف یقه گرد برای صورت های استخوانی مناسب نیست. این نوع یقه با توجه به خطوط شکسته و زاویه داری که دارد استخوانی بودن چهره را تشدید می کند. یقه خشتی می تواند با زاویه کمتر و حتی به شکل منحنی تیز نیز طراحی شود.

4. یقه دلبری، با آن بدرخشید

 

یقه دلبری
یقه دلبری

 

 به این مدل از یقه در ایران یقه دلبری گفته می شود اما در دنیا به علت شبیه بودن آن به فرم قلب به آن یقه قلبی می گویند. در انواع لباس های رسمی و نیمه رسمی از این یقه استفاده می شود. با توجه به فرم این نوع یقه توجه به سمت چانه و گردن بیشتر می شود، پس بهتر است برای یقه دلبری به گردنبندهای خاص و مجلل فکر کنید.

5. یقه قایقی

 

یقه قایقی

 

 یقه قایقی مدلی از یقه لباس زنانه است که به صورت یک منحنی باز و به طور معمول در راستای سرشانه می باشد. این مدل معمولا برای کسانی که گردن لاغر و کشیده دارند مناسب تر است چرا که پهنای سرشانه را به طور کامل نشان می دهد و در آن گردن کوتاه تر به نظر می رسد. پس اگر سرشانه پهنی دارید سراغ این مدل از لباس نروید. خرید بلوز زنانه با یقه دلبری به کسانی که بازوری پهنی دارند توصیه می شود.

6. یقه فرنچ بهمراه یقه چینی یا سرداری

 

یقه فرنچ

 

 یقه چینی یا سرداری، یقه ای ساده به ارتفاع دو تا پنج سانتی متر است که دور یقه گرد دوخته می شود. در ایران این مدل یقه به یقه ایستاده معروف است. اگر لبه های این مدل یقه منحنی شکل باشد به آن یقه فرنچ می گویند. البته ما در ایران بر روی یقه مدل چینی دکمه دوخته و یقه را می بندیم. این مدل به یقه ایرانی معروف است.

7. یقه انگلیسی

 

یقه انگلیسی

 

یقه های برگردان با استفاده از یقه های گرد و یقه های هفت طراحی می شوند. یقه انگلیسی یکی از انواع این یقه هاست که براساس یقه هفت طراحی می شود. یقه انگلیسی اشکال مختلفی دارد که تفاوت آنها در میزان باز بودن یقه و پهنای برگردان آن است. هر چه برگردان یقه پهن تر و یقه بسته تر باشد، بالاتنه پرتر و کوتاه تر به نظر می رسد. ولی اگر گردنی کشیده تر و بالاتنه ای لاغرتر می خواهید، باید برگردان را باریک تر و یقه را بازتر انتخاب کنید.

8. یقه آرشال

 

یقه آرشال

 

یقه آرشال براساس یقه هفت طراحی شده و بسیار شبیه به یقه انگلیسی ست. تفاوت این نوع یقه با یقه انگلیسی در نداشتن دال یقه می باشد. تاثیرات این یقه بر اندام همانند یقه هفت می باشد. خرید کت زنانه با یقه آرشال مناسب خانم هایی ست که بالاتنه درشت، گردن کوتاه و صورت پر دارند. هر چه یقه آرشال کشیده تر و باریک تر باشد، بالاتنه را کشیده تر، گردن را بلندتر و صورت را لاغرتر نشان می دهد.

9. مدل یقه بلیزی

 

مدل یقه بلیزی

 

یقه بلیزی بسیار شبیه به یقه انگلیسی ست. این نوع یقه با توجه به دال زیادتر و نوک تیزتری که دارد باعث می شود توجه به سمت شانه ها برود و آنها پهن تر به نظر برسند. در یقه بلیزی مقداری از دال روی هم قرار می گیرد، پس هنگام خرید پالتو زنانه خرید این مدل یقه را نیز مد نظر قرار دهید.

اصطلاحات خیاطی در طراحی انواع یقه:

خط گردن: خطی که یقه را به حلقه ی گردن بالاتنه وصل می کند.

خط لبه ی بیرونی با طرح يقه: خط خارجی یقه یا خط لبه ی برگردان یقه که روی لباس قرار می گیرد.

پایه ی یقه: پایه ی یقه قسمتی از یقه است که بالاتر از خط گردن قرار می گیرد و بعد از آن، پهنای یقه بر می گردد.

خط شکست: خطی است که یقه در قسمت جلو از آن خط «تا» خورده و بر می گردد .

نقطه ی شکست: نقطه ای که یقه در خط شکست برمی گردد.

برگرد يقه: از خط شکست تا خط لبه ی بیرونی طرح در قسمت رویا در اصل پهنای یقه است.

پهنای پشت یقه: پهنای یقه از خط «تا» تا لبه ی خارجی یقه در پشت است.

دکلته یيقه: مقدار گشادی یقه یا اصطلاحا «بازی یقه» از حلقه ی گردن روی خط مرکزی را می گویند.

دال یقه: در يقه ی انگلیسی، محل اتصال تکه ی بالای یقه به قسمت برگردان علامت دال  فارسی به وجود می آید .

رویه ی یقه: قسمت روی یقه که باید در حدود 0.25 – 0.5 سانتیمتر  بزرگ تر از زیر یقه و قابل رؤیت است.

زیر یقه: قسمت زیری یقه است که معمولا لایی روی آن قرار می گیرد و قابل رؤیت نیست.

سجاف سرخود: تکه ی سجاف است که وصل به بالاتنه ی الگوست

سجاف جدا: تکه ی سجاف است که جداگانه به بالاتنه (در هنگام دوخت) وصل می شود .

دگمه خور: مکانی که جادگمه و دگمه روی آن تعبیه می شود. (پهنای آن بستگی به اندازه ی دگمه ی مورد استفاده دارد.)

امیدواریم که این آموزش مورد پسند شما قرار گرفته باشد

منبع: مجله خیاطی سیماکده

4.5/5 - (44 امتیاز)
سیماکده
دیدگاه کاربران
4 دیدگاه
 • kijikurdstan 15 مهر 1400 / 1:40 ب.ظ

  بسیار عالی من که لذت بردم از این آموزش

 • سپیده 15 شهریور 1400 / 6:24 ب.ظ

  یقه ها خیلی به کار ما میاد در خیاطی واقعا این همه مدل یقه عالی

 • ثریا 4 مرداد 1398 / 6:28 ب.ظ

  سلام ممنون از آموزش خوبی که درباره انواع یقه ها دادید مخصوصا آموزش یقه انگلیسی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *