دامن ترک – الگوی اساس دامن ترک

الگوی دامن ترک روش اول

طرز دوخت دامن ترک

اساس دامن ترک

در این بخش از آموزش خیاطی مجله اینترنتی سیماکده با آموزش اساس دامن ترک در خدمت شما هستیم.

یکی از  دامن هایی که بین بانوان رایج است دامن ترک هست که دراین جلسه به طرز دوخت دامن ترک همراه با الگو میپردازیم.

اندازه های مورد نیاز:
دور کمر: 68سانتیمتر
دور باسن بزرگ: 96سانتیمتر
قد دامن: 65سانتیمتر
بلندی باسن بزرگ: 21سانتیمتر
تعداد ترک، دلخواه (مطابق مدل

الگوی دامن ترک

مرحله1

ابتدا خط عمودی روی کاغذ رسم کنید.

روی این خط اندازه بلندی باسن و بلندی قد دامن را علامت بگذارید.

از نقاط « 1،2و »3به وسیله گونیا خطی فرضی به طرفین رسم کنید.( تصویر 36-2)

اندازه دامن
اندازه دامن

 

همچنین بخوانید:

الگوی دامن شلواری

 

مرحله2

از طرفین «نقطۀ »1به اندازۀ دور کمر به اضافۀ 1سانتیمتر (آزادی) تقسیم بر تعداد ترکها بیرون آمده (نقاط 4و 5)به دست می آید.

اندازه دامن

از طرفین «نقطۀ »2به اندازۀ دور باسن به اضافۀ 1سانتیمتر (آزادی) تقسیم بر تعداد ترکها بیرون آمده (نقاط 6و 7)به دست می آید.

دامن ترک نقاط « 5 → 7و 4 →6 را به وسیله خط کش مخصوص پهلو به یکدیگر وصل کنید. از «نقطۀ »3برابر « »7 →6بیرون آمده نقاط « 8و 9به دست می آید.(تصویر 37-2) از نقاط « 8و 9به اندازه دلخواه (بستگی به مدل دارد،) نقاط 10و 11به دست می آید.

برای جلوگیری از افتادگی خطوط  اوزمان پهلوی ترکها، فاصله « »9 → 7و « »8 →6 را اندازه بزنید و همین مقدار را از نقاط « 6و 7به سمت نقاط 10و 11علامت بگذارید. نقاط « 12و 13 به دست می آید.

علامت موازنه و راستای پارچه را روی الگو علامت گذاری کنید (تصویر 38-2)

الگوی دامن ترک روش اول
الگوی دامن ترک روش اول

 

خرید الگوی دامن

 

 


همچنین بخوانید:


روش دوم: الگوی دامن ترک

مرحله١

فاصلۀ3 → 1خط مرکزی ترک را از لبۀ دامن قیچی کنید (تصویر39-2)

روی کاغذ یک خط عمود به اندازۀ تقریبی قد دامن به نامخط راهنمای اوازمان رسم کنید.

٢مرحله

«نقطۀ »1در کمر دامن را به گونهای قرار دهید که با خط راهنمای اوازمان مماس شود.

به اندازۀ دلخواه (بستگی به مدل دارد) از «نقطۀ »10  اوازمان دهید.

خطوط لبۀ دامن و کمر را اصلاح کنید (تصویر .40-2)

الگوی دامن ترک
الگوی دامن ترک

روش سوم هم بزودی قرار میگره

برای تهیه الگو ها چاپ شده استاندارد بر روی عکس زیر کلیک کنید.

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

 

مشاهده  چگونه خیاط ماهری شویم

 

 

خرید الگوی دامن

 

 

منبع:سیماکده

سیماکده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *