یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل

اندازه گیری بازی یقه شل اندازه گیری بازی یقه شل:با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستیمبرای اینکه یک یقه شل مناسب بااندازه ای که دوست دارین داشته باشین می توانیدبه این صورت عمل کنید ابتدامترراازدسته قیچی ...
0
یقه آرشال سرخود

آموزش یقه آرشال سرخود

آموزش یقه آرشال سرخود آموزش یقه آرشال سرخود:امروز با یک آموزش دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما عزیزان هستیم انشاا... مورد پسند شما واقع شود.پس با ما همراه باشیدبرای یقه آرشال سرخودابتدا2سانت برای جادگمه درنظرگرفته وسپس قدیقه رابه دلخواه ...
0
آموزش یقه انگلیسی دوتکه 2

آموزش یقه انگلیسی دوتکه

مرحله یک طراحی یقه انگلیسی دوتکه آموزش یقه انگلیسی دوتکه: امروز با یک مظلب دیگه از سری آموزش خیاطی در خدمت شما هستیم.[caption id="attachment_5273" align="aligncenter" width="507"] آموزش یقه انگلیسی دوتکه[/caption]آموزش یقه انگلیسی دوتکه برای پهنای یقه ازکنارپارچه 5تا7سانت کنارگذاشته سپس 2سانت جادگمه ...
0