آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

در این بخش آموزش خیاطی مجله سیماکده با آموزش کت دامن یقه آرشال در خدمتتون هستیم

ابتدا الگوی بالاتنه را بدون دگمه خوررسم نمایید و از خط کمر 5 سانت بالا رفته و یقه را(یقه هفت هلال)را طراحی نمایید ساسون زیر سینه را رسم نمایید در الگو بعد از برش خط کمر ادامه ساسون در الگوی شماره 3 بسته می شود و از نوک سرشانه 10 الی 12 سانت پایین آمده و برش عصایی را بکشید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

الگوی بالاتنه پشت را رسم نمایید ادامه ساسون درالگوی شماره 5 بعد از برش کمر بسته شود از الگوی کامل اولیه بالاتنه استفاده نمایید.

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

خط شکست یقه را رسم نمایید در امتداد خط شکست 8 تا 10 سانت را ادامه دهید خطی عمود برخط 8 تا 10سانت رسم نمایید بصورتیکه زاویه قایمه ایجاد شود برای پهنای یقه 7 الی 8سانت فضادر نظر بگیرید طبق الگو یقیه را طراحی نمایید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آستین را طبق الگوی داده شده رسم نمایید می توانید از الگوی آستین دو تکه کانال نیزاستفاده نمایید

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی
آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

برای تاپ زیرکت الگوراازخط سینه نیازداریم ازخط سینه 5سانت بالارفته وبه صورت هلال به پهلووصل نمایید برای گرفتن لقیه بالای تاپ خطی درادامه ساسون رسم کنیدوبه صورت پنس 3سانت لقی می گیریم

برای پشت تاپ ازخط سینه برش می زنیم اگرپارچه غیرکشی بود3سانت برای زیپ نیازی نمی باشدوازالگوی پایه پارچه های کشی که درکانال است استفاده می نماییم

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

نکته1:

الگوی آستین را میتوانید از الگوی 2 تکه استفاده نمایید.

نکته2:

تکه های یقه را طبق مدل یکی یکی آماده ولایه بچسبانید از داخل دوخته برگردانید وروی یکدیگر تا یقه کامل آماده شود و سپس به بالاتنه وصل نمایید.

مطالعه  الگوی دامن راسته - آموزش الگوی دامن تنگ یا راسته با متد تلفیقی

کت دامن 2.5 متر ساتن 50 سانتی متر

1-برش 1 رابه 2 وصل نمایید وبرای یقه سجاف در اوردی بالاتنه اماده را به برش شماره 3 وصل کنید

2- ساسون بالاتنه پشت را بدوزید وبه برش 5 وصل نماید سر شانه ها رو وصل کنید.

3- یقه اماده شده را لای سجاف یقه گذاشته وتا پشت گردن وصل نمایید.

4-آستین ها را وصل نمایید تکه های آماده شده که قد آن 7 وپهنای آن 5 سانتی متر میباشد را از طریق مدل که ردیف 1بین برش بالاتنه و2 ردیف دیگر را روی تکه شماره 3 و 5 به ترتیب وصل نمایید وسپس روی آن را با نوار تزئیینی بدوزید.

5- برای تاپ: ابتدا ساسونها را دوخته وسپس برای یقه جلو وپشت سجاف دراورده وان را وصل کنید.

6- پهلوها وزیپ را بدوزید

7- برای دامن ساسون ها پهلوها وزیپ را بدوزیرد وکری دامن را وصل کنید سپس در انتها پایین دامن را پس دوزی نمایید.

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها