آموزش الگوی یقه رولتی

آموزش الگوی یقه رولتی

آموزش الگوی یقه رولتی

یقه های رولتی

برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می خواهیم سرشانه ها

را به هم وصل کنیم از گوشه سرشانه ۱٫۵ سانت روی هم می آیند برای اینکه یقه کاملا روی شیب سرشانه

بیفتد

تفاوت یقه های رولتی با سرخود   

۱-برای تمام یقه هایی که پایه و برگردان دارند فقط کنار گردن می ایستند گشادی کنار گردن نمی خواهد

برای یقه های رولتی گشادی کنار گردن را می دهیم

۲- برگردان یقه های رولتی پایه ۲-۱٫۵ سانت می باشد برگردان کاملا مشخص پهن می باشد و موقعی

که بر می گردد روی شانه و بدن می خوابد ولی یقه های پایه بلند (سرخود) ۳-۴ سانت پایه دارند

و برگردان آنها کنار گردن می باشد به بدن و سرشانه نمی رسد

۳- تمام یقه های رولتی هم سجاف جلو و هم سجاف پشت را نیاز دارد .

رسم الگو

ابتدا دکمه خور را اضافه می کنیم یقه های رولتی می توان باز شو یقه داشته باشند

نکته***

یقه ب ب بازشو یقه ندارد اگر داشته باشد ۵ سانت می باشد

گوشه گردن نقطه A از نقطه A پهنای یقه را داخل می شویم ( نصف سرشانه *کامل سرشانه*۲

سانت بعد از سرشانه ) برای افرادی که شانه های باریک دارند مخصوص بچه ها (یقه ب ب *ملوانی)

انگلیسی*آرشال مخصوص بزرگ سال ها می باشد**

یکی ۲ سانت از سرشانه فاصله می دهیم نقطه B از نقطه A.B را اندازه زده هر چه قدر بود نقطه C.D

را علامت می زنیم بعد از C به B هلال می کنیم قسمت جلو را هم به همین شکل وصل می کنیم

از گودی گردن همان عدد سرشانه را داخل می شویم ۱٫۵-۲ سانت به دکمه خور یقه را اتمام می کنیم

نکته***

قسمت جلو از سرشانه به بعد عدد آن را یک سانت اضافه می کنیم از O به K صاف پایین می آییم

از نقطه K یک نیم ساز ۳-۱٫۵ سانت داخل می شویم و این نقطه را هلال می کنیم از O به سر

نیم ساز از سر نیم ساز به نقطه H هلال وصل می شود از نقطه C سانت ۲ خارج می شویم از نقطه

A دنباله سرشانه ۱٫۵ سانت خارج می شویم E.F می نامیم این دو نقطه را به هم هلال می کنیم

هلال را ادامه می دهیم به نقطه O ختم می شود این یقه را رولت می کنیم E به C به B به H به Oبه

F به E خط E به B را هم رولت می کنیم A.D وE.F را جدا اندازه می زنیم و یاداشت می کنیم زمانی

که اندازه ها را یاداشت کردیم مقداری که یقه کم دارد اوازمان می دهیم اوارمان ۴-۵ میلی باشد

در کل ۵ اوازمان نیاز داریم از نقطه E.F باز می شود و به C.B به صفر می رسد بعد قسمت اضافه

روی بالاتنه چیده می شود یقه دولایی بسته ۲ عدد

آموزش الگوی یقه رولتی

یقه آرشال***

الگوها را از سرشانه ۱٫۵ سانت به هم می چسبانیم این نوع یقه ها حتما باز شو دارند سجاف کامل

می تواند تا قبل دکمه خور باشد می تواند خود دکمه خور باشد باز شو یقه نقطه A از نقطه C

می توان ۱ سانت گشادی داد و بعد هلال به A وصل می کنیم نقطه C را به F وصل می کنیم پهنای

یقه از نقطه C داخل می شویم نقطه K از نقطه F هر عددی که سرشانه می رویم از پشت هم همان

عدد را می زنیم بر خلاف یقه ب ب که جلو پهنایی یقه اضافه می شد برای آرشال کم می کنیم

تا به صفر برسد پایه ۲ سانت از نقطه F خارج می شویم و از نقطه C سانت ۱٫۵ خارج می شویم

و هلال به هم وصل می کنیم یقه رولت می شود هر چه قدر پشت کم داشت روی یقه اوازمان

می دهیم.***

 همچنین بخوانید :

آموزش انواع یقه

الگوی یقه رولتی

یقه انگلیسی***

این یقه از شالوده ای یقه آرشال می باشد تفاوتی که دارد بعد از طراحی یقه ارشال به شکل (دال)

یقه از خود در محدوده کارور در می آوریم (عمق دال حداقل ۴ سانت پهنای دال حداکثر۳ ) خواستیم

طراحی می کنیم نخواستیم همان یقه را می دهیم

نکته**

اگر سرشانه را ۱٫۵ سانت روی هم نگذاشتیم یقه را پنس ۰٫۵ سانتی پشت سرشانه ۰٫۵ سانت و هم

جلو می دهیم .

سر سجاف جلو را چرت عمودی۱ سانت F می زنیم بعد نوک یقه را داخل چرت می گذاریم بعد وقتی

 

خواستیم یقه را بدوزیم دقیقا از زیر چرت را دوخت سر تا سر یقه چرت می خورد و بر می گردد.

 

آموزش الگوی یقه رولتی

یقه ملوانی**

(ملاحی * بحری ) مخصوص شانه های باریک

ابتدا الگوی پشت و جلو را از سرشانه به هم وصل می کنیم باز شو یقه ملوانی (بین خط سینه و کمر

یا خط سینه یا خط کمر ) می گذاریم C.D.E. خطوط را به هم وصل می کنیم پهنای یقه تا انتهای

سرشانه یا از سرشانه بیرون می زند وصل می کنیم به انتهای یقه خط شکست E

پشت **(می تواند از خط کارور * خط سینه)

باشد به حالت قائمه جلو می رویم این خط می تواند از حلقه آستین بیرون بزند گونیا را روی خط

P.Z قرار می دهیم که نقطه H از ضلع دیگر رد شود نقطه O قائمه می شود اگر شیب دار بخواهیم

از نقطه O ( 2-3سانت داخل می شویم به H وصل می کنیم K از نقطه C ( 2 سانت و  ۱٫۵ از نقطه D

هلال می کنیم بعد به E صاف وصل می کنیم بعد روی کاغذ دیگه رولت می شود قسمت پشت و جلو

را اندازه می زنیم اگر اوازمان خواست به آن اوازمان می دهیم پوش داخل سینه روی خط D.E نقطه N

را جدا می کنیم (خط کارور مابین کارور و سینه یا خط سینه ) سپس از خط وسط جلو یک خط به

شکل قائمه وصل می کنیم به نقطه N نقطه T قائمه تاپ را باید رولت می کنیم با همان اندازه

قرینه آن را وصل می کنیم از این قسمت N.S دولای بسته در می آوریم اگر پارچه نرسید دولای باز

می اندازیم از یک طرف جای دوخت N.E یک سانت از طرف دیگر S.E جای دوخت ۳ سانت می خورد

N.E درز سجاف دوخته می شوند طرفی که ۳ سانت جای دوخت دارد ۱ سانت جای دوخت ۲ سانت

دکمه خور این طرف زیر یقه بسته می شود دکمه فشاری می گذاریم.

 

آموزش الگوی یقه رولتی

برای تهیه پک کامل الگوی های یقه که شامل 40 نو ع الگوی چاپ شده هست بر روی عکس زیر کلیک کنید.

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی
5/5 - (1 امتیاز)
سیماکده
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *