آموزش شلوار بارداری

آموزش شلوار بارداری آموزش شلوار بارداری آموزش شلوار بارداری:امروز بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما عزیزان هسیم تاانتهای این آموزش با ما باشید. طرز کشیدن وبرش زدن الگو مستطیلی به قدشلواربعلاوه5سانت وعرض یک چهارم دورباسن بعلاوه 3سانت رسم کنید.درقسمت پهلوی ...
0