انواع ایراد اندامی در دامن ها و شلوار ها

انواع ایراد اندامی در دامن و شلوار

ایراد اندامی در دامن و شلوار

در این بخش از آموزش خیاطی مجله سیماکده با نحوه پرو دامن و شلوار در خدمت شما هستیم

پرو دامن و شلوار پرو گیری در دامن و شلوار از جمله موضوعاتی است که هم نیاز به دانش آن وجود دارد.

و هم مهارت لازم در رفع آن لذا اکثر مسائلی که در این مبحث بیان می شود برای بالابردن

اطلاعات در مورد مشکلاتی است که ممکن است روی لباس های آماده با آن مواجه شویم

انجام این کار ها روی لباس آماده جز در مواردی که در پهلو به میزان لازم زاپاس ( اضافه درز) وجود داشته باشد

نمی توان مستقیم کاری انجام داد . در بعضی موارد باید از پارچه دیگر بعنوان مدل استفاده کنیم

و در برخی درز هایی را در لباس باید بسازیم و آن را با نوار هایی از رو تزیین کنیم .

ایراد اندامی باسن کوچک یا بزرگ در دامن

در موقع الگو ساختن برای اندام های ویژه سایز کمر و باسن باید تصحیح شود .

برای اینکه در الگوی پیراهن به کمر شکل صحیح بدهیم.

اول:

ساسون های کمر را با اندازه دور کمر ویژه منطبق می کنیم یعنی آنکه دور کمر فرد مورد نظر

، با دور کمر الگو باید یکسان شود اگر نیاز به گشاد شدن یا تنگ شدن ساسون ها باشد باید

در این قسمت انجام شود ( صفحه ۲ الگوی بالاتنه کنترل کمر )

دوم :

تفاوت میان اندازه مورد نظر و الگو را بدست آورده و یک چهارم تفاوت را به نسبت الگوی

اصلی باسن در درز پهلو کم یا زیاد می کنیم و آن را به جلو الگو در خط باسن اضافه

( در صورتی که باسن الگو کوچکتر باشد) یا از آن کم می کنیم (در صورتی که الگو گشاد تر از اندازه فرد باشد )

و آن را تا پایین دامن ادامه می دهیم و از بالا به خط کمر کنترل شده می رسانیم .

نکته :

در الگو هایی که جلو و پشت به هم وصل هستند ( مانند متد متریک ) باید ابتدا

درز پهلو را چید و سپس کار های فوق را نجام داد .خطوط آبی باسن بزرگ تر از حد معمول

را نشان می دهد و خطوط قرمز باسن کوچکتر از حد معمول و خطوط نقطه چین سیاه اندازه اولیه الگو را نمایان کرده اند .

توجه :

در طرح هاییکه الگو ها در پهلو درز ندارند مانند لباس هایی که درز پهلو ندارند اما از کنار ساسون ها

در جلو و پشت درز داده شده است، پس باید اول طرح را کامل کرده سپس اندازه های

اختلاف را به خطوط پنل ها ( تکه های الگو ) در قسمت کمر و باسن تقسیم کنیم

ایراد اندامی باسن کوچک یا بزرگ در دامن
ایراد اندامی باسن کوچک یا بزرگ در دامن

شکم یا باسن بزرگ و برآمده :

در این حالت لباس در قسمت های عرضی بدن روی باسن و ران کشیده می شود درشلوار قسمت

فاق پشت کِش آمده و به داخل پا متمایل می گردد و در دامن پایین آن روی خط مر کزی پشت

یا جلو بالا می ایستد و گاهی اوقات با اینکه سایز لباس در باسن تصحیح شده باز هم لباس

نامیزان است در این جا ایراد از خود اندام است که به سبب میزان نبودن و نامتناسب بودن آن پدید آمده است .

برای اصلاح ابتدا اندازه لازم رابرای دامن در خط کمر جلو یا پشت دامن اضافه می کنیم

(در وسط جلو برای شکم بر آمده و یا در وسط پشت برای باسن برآمده خط کمر را بالا می بریم

و به پهلو بطور اریب وصل می کنیم )و در شلوار قسمت پشت شلوار در نقطه وصل انتهای فاق

به ران را اضافه می کنیم و یا مطابق شکل ۲ عمل می کنیم سپس فاق شلوار را (از ناحیه خط کمر

جلو تا خط کمر پشت ( آمفور ماشور ) ) اندازه می گیریم که باید با اندازه فرد مطابقت داشته باشد

( کنترل آمفورماشور ) اگر مطابقت نداشت و لباس هنوز نامیزان وتنگ بود می توانیم محل ساسون های

جلو و پشت را به طور عمودی برش دهیم و به اندازه مورد لزوم در جلو و پشت آن

را باز کنیم به این تر تیب اندازه باسن بزرگ تری بدست خواهد آمد ( شکل ۳ )

پرو دامن و شلوار
پرو دامن و شلوار

 

ایراد اندامی باسن یا شکم برجسته در دامن
ایراد اندامی باسن یا شکم برجسته در دامن

 

 

شکل ۴ باسن بسیار بزرگ را نشان می دهد که هر دوکار فوق روی آن اعمال شده است .هم بلند تر کردن فاق و هم گشاد کردن عرض شلوار

پرو دامن و شلوار باسن بسیار بزگ
پرو دامن و شلوار باسن بسیار بزگ

ایراد اندامی شکم برجسته در دامن و شلوار

برای شکم برجسته در دامن به طریق زیر عمل می کنیم ابتدا ساسون بزرگ را از وسط تا انتهای دامن می چینیم

سپس از سمت وسط جلو به سمت پهلو برشی عرضی میدهیم بطوریکه الگو در پهلو جدا نشود سپس

باندازه مورد نیاز به وسط جلو فضا یا اوازمان می دهیم در صورت نیاز می توانیم به ساسون

هم فضای بیشتری بدهیم سپس اطراف الگو را رولت کرده و مطابق شکل اصلاحات را انجام می دهیم ( شکل ۵)

ایراد اندامی شکم برچسته
ایراد اندامی شکم برچسته

ایردا اندامی باسن برجسته در دامن و شلوار

همچنین برای اصلاح باسن برجسته همانند شکم برآمده در دامن اینگونه هم میتوان عمل کرد

اصلاح باسن برچسته در دامن
اصلاح باسن برچسته در دامن

ایراد اندامی باسن کوچک در دامن

پاترون دامن در زمان پرو در قسمت باسن شل می ایستد و خط لبه دامن به سمت پایین کشیده می شود .

برای رفع عیب باید به مقداری که پاترون در قسمت باسن شل می ایستد و گشادی دارد پنس هایی در قسمت انتهای

پنس و خط مرکزی پشت رسم کنیم سپس پنس های جدید را ببندیم در این حالت دیگر پنسی در پشت نخواهیم داشت

( متد گرلاوین ) می توان برای داشتن پنس در پشت پنس جدیدی را کشید ( پنس زرد رنگ ) و در این صورت برای اینکه

کمر تنگ نشود از پهلو به همان اندازه اضافه نمود و به باسن کوچک آن را ختم کرد

و خطوط کمر و پهلو و خط مر کزی پشت را اصلاح کنیم .

ایراد اندامی باسن کوچک در دامن
ایراد اندامی باسن کوچک در دامن


ایراد اندامی شکم کوچک در دامن ها

پاترون دامن در زمان پرو در قسمت شکم شل می ایستد و خط لبه دامن به سمت پایین

کشیده می شودبرای رفع عیب آن همانند باسن کوچک عمل می کنیم با این تفاوت که مراحل را روی الگو جلو انجام می دهیم

ایراد اندامی شکم کوچک در دامن
ایراد اندامی شکم کوچک در دامن

ایراد اندامی برآمدگی ران دامن ها

در این حالت شلوار یا دامن در عرض خط ران به اندام فشار می آورد برای رفع این

حالت به مقدار مورد نیاز به درز پهلوی دامن یا شلوار (در حدود ران که ۱۰ سانت پایین

تر از فاق یا حدود ۱۵ سانت پایین تر از باسن بزرگ می باشد) اضافه می کنیم و خط را در نقطه کمر شکل می دهیم

ایراد اندامی برامدگی ران در دامن و شلوار
ایراد اندامی برامدگی ران در دامن و شلوار

ایراد اندامی پهلوی برجسته یا گوشتی دامن ها

پاترون دامن در قسمت باسن کوچک کیس خورده و درز پهلو کشیدگی دارد.

لبه دامن در قسمت پهلو به سمت بالا کشیده می شود.

برای رفع آن خطی از انتهای پنس به سمت پهلو رسم می کنیم خط را قیچی کرده و

پنس را ببندید ۲ سانتی متراز خط کمر خارج شده و در قسمت باسن کوچک باندازه ای که

در پاترون نیاز شده بیرون بیایید . خط جدید پهلو را رسم نموده در محل پنس قبلی پنس

را مجددا رسم می کنیم این مراحل را برای پشت نیز انجام می د هیم

ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار
ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار

پرو دامن و شلوار


حالت نوسانی در جلو یا پشت

در این حالت شلوار یا دامن در عرض الگو زیر خط کمر حالت نوسانی دارد یعنی چین هایی در زیر خط کمر ظاهر می شود.

که نشانه بلند بودن قد باسن در وسط کمر است برای رفع این حالت طول مقدار لازم را از طول

قد کمر تا باسن درمر کز جلو یا پشت کم می کنیم می توانیم به دو روش عمل کنیم که در زیر نشان داده شده است

ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار
ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار
ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار
ایراد اندامی در کمر دامن و شلوار

ایراد اندامی در کمر دامن و شلوارپرو دامن و شلوار

نکته :

پیراهن یا کت هایی که یک تکه هستند و درزی در کمر ندارند اما در پشت حالت خمیده و نوسانی دارند

و چرخشی را در پشت نشان می دهند اینگونه عمل می کنیم : طول پشت یا جلو را تا روی زمین اندازه

می گیریم تا ببینیم طول پشت چقدر باید بالا برود الگو را درخط کمر برش می زنیم . آن را

باندازه مورد لزوم روی هم می بریم . خط عمودی روی کاغذ رسم کرده و الگوی تصحیح شده

را طوری روی این خط قرار می دهیم که خط مرکزی پشت بر این خط قرار گیرد و طراف الگو

را رولت می کنیم و خط درز پهلو را دوباره شکل می دهیم و باندازه اضافه شده

در خط مرکزی پشت کمر از پهلو کم میکنیم مانند شکل زیر

پرو دامن و شلوار

در مورد پیراهن هایی که چرخش لباس به سمت خارج است و پیراهن در پشت خود را بالا کشیده

ابتدا طول جلو و پشت را تا زمین اندازه می گیریم تا ببینیم چقدر به قد دامن از کمر باید اضافه

نمود.الگو را در خط کمر برش می دهیم قطعه ای کاغذ زیر الگو قرار داده آن را سنجاق می کنیم

تا قطعه باز شده را نگه دارد خط عمودی بر روی کاغذ جدید رسم میکنیم و خط مرکزی پشت

الگو را بر این خط قرار می دهیم اطراف الگو را رولت کرده به درز پهلوی لباس در خط کمر

به مقدار کم شده در خط کمر پشت اضافه میکنم همانند شکل

ایراد اندامی در پشت
ایراد اندامی در پشت

 

ایراد اندامی پشت بلند در دامن
ایراد اندامی پشت بلند در دامن

پرو دامن و شلوار


نکته آخر درمورد آماده کردن الگو

وقتی که الگوی کرباسی یا پاترون را اندازه می گیریم قسمت هایی را که احتیاج به تصحیح دارد سنجاق میکنیم

و نقاطی را که احتیاج به توضیح و راهنمایی دارد با مداد مشخص می کنیم بعد از پرو الگوی پاترون باید

تمام اصلاحات روی الگوی اصلی پیاده شود برای تطبیق و اصلاحات شکل بهتر است که دوباره الگوی

کرباسی پرو شود تا نسبت به کامل بوده آن مطمئن شویم الگوی تصحیح شده را روی مقوا

یا گراف قهوه ای پیاده کنیم تا بتوانیم مدت ها از آن استفاده کنیم .

پرو دامن و شلوار

منبع

4/5 - (6 امتیاز)
سیماکده
دیدگاه کاربران
1 دیدگاه
  • منصوره 22 شهریور 1401 / 7:20 ب.ظ

    عالی بود ممنون از شما
    فوق العاده مختصر و مفید با نمونه عکس بسیار گویا بود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *