الگوی بالاتنه گره ای

الگوی بالاتنه گره ای

رسم الگوی بالاتنه گره ای

الگوی بالاتنه گره ای:امروز با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی در خدمت شما هستم

ابتدا یک بالاتنه باپارچه های کشی بکشیدسپس فاصله خط کمروسینه راتقسیم بردونموده ونقطه ب بدست می آید ازنقطه ب خطی افقی رسم کرده که نقطه الف نام گذاری می کنیم.سپس ازنقطه الف خطی به اندازه الف تا ب به علاوه 1 سانت رابیرون بیاییدونقطه ج نام گذاری کنید.

رسم الگوی بالاتنه گره ای
رسم الگوی بالاتنه گره ای

مرحله دوم الگوی بالاتنه گره ای

رسم الگوی بالاتنه گره ای
رسم الگوی بالاتنه گره ای

ازخط ج 8 سانت پایین آمده وبه نقطه الف رسم می کنیم ازکنارگردن اگرمایل بودین بازی یقه بیشترباشدمی توانید2سانت ازسرشانه راکم کنید(طبق الگو)ازگودی گردن 10سانت پایین آمده وازنقطه ج 3تا5 سانت بیرون رفته واین سه نقطه رابه یکدیگروصل نمایید.

برش شماره یک ازبالاتنه گره ای

 

رسم الگوی بالاتنه گره ای
رسم الگوی بالاتنه گره ای

برش 1 را جداکرده سپس یک دوم خط نقطه چین رابدست آورده ازنقطه وسط 2سانت به طرفین رفته وعلامت می گذاریم

برش شماره 2ازبالاتنه گره ای دراین برش ازقسمت بالادرخط مرکزی جلو2سانت بالارفته وبه پهلووصل می کنیم(به صورت هلال)

برش شماره 2 ازبالاتنه گره ای
برش شماره 2 ازبالاتنه گره ای

 

الگوی بالاتنه پشت بلوزگره ای

 

الگوی بالاتنه پشت بلوزگره ای
الگوی بالاتنه پشت بلوزگره ای

بالاتنه پشت راطبق الگوی بالارسم نماییدفقط خط مرکزی راروی دولای بسته قراردهیداگرازیقه جلوازکنارگردن 2سانت بازکرده ایددرقسمت پشت نیز2سانت ازکنارگردن را نیزبازکنید.

آستین بلوزیقه گره ای آستین راطبق الگوروی پارچه کشی پیاده کنید.

آستین بلوزیقه گره ای
آستین بلوزیقه گره ای

فیلم آموزشی دوخت این بلوزگره ای راانشااله فرداصبح منتشر میکنیم

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع برای ما ارسال نمایید. باتشکر

منبع:اختصاصی سیماکده

برای تهیه مجموعه الگوی بالاتنه به صورت چاپ شده وسایز بندی رو عکس زیر کلیک کنید

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

 

الگوی بالاتنه گره ای
(11) رای، میانگین: 4.2

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها