الگوی یقه آرشال

الگوی یقه آرشال

الگوی یقه آرشال

در بسیاری از مهمانیهای عصر کت و دامن هایی را میبینیم که بسیار خوش فرم و شیک هستند.

در این مبحث سیماکده سعی میکند الگوی یکی از آنها را بطور کامل شرح دهد

و راهنمایی هایی برای الگو های مشابه برای شما داشته باشد

. یقه هایی مثل:

یقه آرشال

یقه آمریکایی

یقه انگلیسی سرخودو یقه های

طرح دار همگی زیر مجموعه یقه های سرخود هستند .

برای کشیدن الگوی این نوع یقه ها ابتدا الگوی اولیه خودتان را که پرو گیری شده و اشکالات آن رفع شده تهیه نمایید.

و مرحله به مرحله با ما پیش بیایین تا الگوی یقه کامل شود .

مرحله اول :

۱_ ابتدا باندازه دگمه خور حدود ۲ سانت به خط وسط جلو اضافه میکنیم .

۲ _  پنس سرشانه را به پهلو انتقال داده و

۳_ سپس روی خط سرشانه از طرف یقه حدود نیم سانت روی خط سر شانه علامت می زنیم

بعبارتی در این مرحله گشادی گردن را زیاد میکنیم و آن رانقطه  A  مینامیم

از گودی یقه رو خط وسط جلو  باندازه ای   که می خواهیم جلو سینه باز باشد علامت می زنیم

برای بلوز ها و کت هایی که  بازی یقه آنها معمولی است بین ۱۳ تا ۱۵ سانت کافی است

اگر خواسته باشید بازی ان بیشتر باشد تا کمر هم می توانید ان را در نظر بگیرید

(نقطه B )  ۴ـ از نقطه  B   به  نقطه A خطی وصل میکنیم به آن خط شکست اولیه گفته می شود

( نقطه A سرشانه پشت و جلو و یقه در آن قسمت یهم وصل می شوند )

مطالعه  رسم الگوی فون با برش و دوخت آن
یقه آرشال

مرحله دوم :

روی خط شکست باید لقی یقه گرفته شود برای اینکار برای یقه های کمی باز یک

ساسون نیم سانتی روی خط  کشیده و نوک آن را به نوک سینه وصل میکنیم

سپس ان را می بندیم همانطور که در شکل هم دیده می شود خط شکست دارای ناهمواری هایی می شود

برای اصلاح آن و کشیدن خط شکست اصلی از داخل یقه سمت سرشانه حدود یک ونیم سانت به بیرون رفته نقطه C و از انجا خط دیگری را به نقطه B  وصل می کنیم

این خط شکست و یا خط تای یقه جایی است که ازهمانجا یقه روی لباس بر گشته و میخوابد( خط CD)

یقه آرشال

 

الگوی یقه آرشال

مرحله سوم :

پشت یقه را باندازه نیم سانت از نقطه وصل سرشانه به یقه همانند جلو گشاد می کنیم

سپس با متر به شکل ایستاده یعنی لبه طولی متر روی گودی یقه گذاشته و میبینیم که چند سانت است

به همان اندازه از نقطه  A و  C    در جلو به سمت بالا خط را ادامه می  دهیم نقاط  D  و E  بدست می اید

که از انجا خطی را حدود ۸ سانت  برای پشت یقه معمولی عمود می کنیم (خط DF)

الگوی یقه آرشال

 

مرحله چهارم : کشیدن طرح یقه . در این قسمت شما میتوانید هر نوع طرحی از یقه  با توجه به خط شکست دوم داشته باشید

که در اینجا ما یقه ارشال و یقه آمریکایی را یه شما نشان   داده ایم

کشیدن طرح یقه

مرحله پنجم : ابتدا خط EB  را تا نموده و طرح یقه را کپی می کنیم  سپس خط AD  را به سه قسمت مساوی تقسیم

مطالعه  طریقه رسم الگوی آستین رگلان

کرده و خطوط موازی از نقاط بدست آمده می کشیم

کشیدن طرح یقه

مرحله ششم : به غیر از خط DF بقیه خطوط موازی را تا دم خط AD چیده و به هر کدام نیم سانت اوزمان می دهیم

سپس خط طرح کپی شده را تا نقطه F  ادامه داده و مانند شکل طراحی میکنیم

نکته : مقدار اوزمان ها با توجه به پهنی و باریکی طرح یقه و اینکه بخواهیم یقه روی گردن بخوابد و یا روی تنه می تواند

بیشتر شود و می توان هر اوزمان را تا یک سانت اضافه نمود تا یقه روی تن بخوابد و نه روی گردن

مرحله هفتم : روی الگوی پشت یقه باید نیم سانت گشاد شود همانطور که در جلو گشادی را به نقطه A  رساندیم پشت هم پس از گشادشدن روی نقطه A  دوخته می شود

نکته : برای تهیه الگوی کامل بعد از کشیدن مراحل بالا برای تهیه سجاف و لایی از روی خطوط نقطه چین که روی الگو نشان داده شده یک بار رولت کنید

 

در این نوع یقه ها درز پشت یقه قرار میگیرد خط DF و خط DA به یقه پشت دوخته می شود

و سرشانه ها هم به یکدیگر دوخته می شوند

منبع:ودیعه

برای تهیه یکجا مجموع 40 نوع الگوی یقه به صورت چاپ شده روی کاغذ بر روی عکس زیر کلیک کنید.

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

 

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها