دوخت پرده

پرده آشپزخانه

آموزش دوخت یک مدل پرده آشپزخانه

آموزش دوخت یک مدل پرده آشپزخانه پرده آشپزخانه: امروز با یکی دیگه از مطالب آموزش خیاطی با شما هستیم وسایل مورد نیاز: پارچه در سه رنگ روبان سوزن ته گرد نخ اتو چرخ خیاطیاز پارچه قرمز توپ توپی پارچه ای به اندازه ۱/۵ تا دو برابر طول میله ...
0