طریقه رسم الگوی آستین رگلان

الگوی آستین رگلان

طریقه رسم الگوی آستین رگلان

بلوزپسرانه آستین رگلان

طریقه رسم الگوی آستین رگلان

الگوی آستین رگلان:امروز با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی خدمت شما عزیزان هستیم

ابتدا الگو بالاتنه جلورارسم کنیداگردوست داشتیدجلوی بلوزدگمه دارشودطبق الگو2سانت جادگمه و4سانت سجاف رادرنظربگیرید. ازقسمت سرشانه 1سانت بالارفته وازکنارگردن خطی رسم کرده طوری که ازاین 1سانت بگذرداین خط به اندازه(ازکنارگردن)سرشانه به علاوه قدآستین می باشدازلبه آستین به صورت عمود یک دوم دورمچ دلخواه راپایین آمده وبه خط سینه(زیرحلقه)یاکف حلقه وصل می کنیم.ازکنارگردن3سانت پایین آمده واین خط رابه صورت هلال به زیرحلقه وصل کنید(طبق شکل)برای اینکه زیردست آزادی مناسبی داشته باشدوحرکت دست راحت باشد3سانت ازآستین و3سانت ازپهلوراپایین آمده وزیرحلقه راهلال می کنیم .

الگوی آستین رگلان
آستین رگلان

الگوی آستین رگلان

آموزش رسم الگو و دوخت آستین رگلان

الگوی پشت قسمت آستین مثل قسمت جلورسم می شودنکته مهم درآستین رگلان وکیمونو این است که قسمت جلووپشت لباس بایدیک اندازه باشد

الگوی آستین رگلان
آستین رگلان

الگوی آستین رگلان بعدازجداشدن ازبالاتنه

الگوی آستین رگلان 2
آستین رگلان 2

ازقسمت برش رگلان آستین هاراازبالاتنه جداکرده وسپس ازقسمت سرشانه به یکدیگربچسبانیدتاروی دست درزنداشته باشد. طریقه دوخت:ابتدابرش رگلان قسمت جلوراوصل کرده سپس برش رگلان پشت رابدوزیدودرآخرپهلووزیردست رایکسره بدوزیدیرای یقه هم می توانیدسجاف برش زده یاازیقه های مردانه وشکاری استفاده کنید.

مطالعه  آموزش دوخت مانتو کتی به همراه الگو

لطفا نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با این مطلب آموزشی را برای ما ارسال نمایید.

منبع: اختصاصی سیماکده

جهت تهیه الگوی آماده چاپ شده آستین بر روی عکس زیر کلیک کنید

الگوی خیاطی
الگوی خیاطی

مدرس:خنم اکرم حسینیان راد

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها