آموزش پیراهن مجلسی(11)

آموزش پیراهن مجلسی(11)

آموزش پیراهن مجلسی(11)

آموزش پیراهن مجلسی:در خدمتون هستیم بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید.

ابتدابالاتنه کامل رابراساس پارچه های کشی رسم کنیدازکنارگردن 4تا5سانت روی سرشانه علامت زده وازگودی گردن درخط مرکزی 10سانت پایین آمده وعلامت بزنیدازپهلوی سمت چپ 8سانت پایین آمده وعلامت بزنیداین 3نقطه رابه یکدیگربه صورت هلال وصل نمایید

آموزش پیراهن مجلسی شماره 11
آموزش پیراهن مجلسی شماره 11

آموزش پیراهن مجلسی

ازخظ باسن 15سانت پایین آمده وخطی رسم کنید روی خط3سانت داخل شده وازخط پایین پیراهن نیز10سانت بیرون رفته وازنقطه3سانت یک طرف رابه باسن ویکطرف دیگررابه اوازمان پایین لباس وصل کنیدبرای اینکه لباس ما پشت بلند است از کناره های لباس قد را بلندتر میکنیم.

آموزش پیراهن مجلسی
آموزش پیراهن مجلسی

از خط کمر در سمت راست بالا رفته وعلامت میزنیم از روی خط کمر 6سانت به سمت چپ رفته از خط باسن کوچک 10 سانت واز خط باسن بزرگ8سانت واز خط ران 6سانت علامت زده واین چهار نقطه را مثل تصویر بالا طراحی کنید وبه پایین لباس خط را ادامه دهید

آموزش پیراهن مجلسی
آموزش پیراهن مجلسی

ازپایین لباس سه خط به صورت اریب برای اوازمان دادن درپایین پیراهن رسم کنید وبعدازاینکه برش راازپیراهن جداکردیم بین خطهارااوازمان 10سانتی دهید

آموزش پیراهن مجلسی

قسمت پشت رامانندالگوی بالامی توانیدطراحی کنیدیااینکه ازالگوی جلوبرای پشت نیزاستفاده نماییدیک مدل دیگراینکه می توانیدقسمت پشت رابدون برش طراحی نمایید .

آموزش پیراهن مجلسی

ازآستین یک عدد روی تورکش برش بزنید

مقدارپارچه موردنیاز:

ریون مشکی 150سانت-

تورکش کرم 120سانت –

ریون رنگ بدن برای آستری زیرتورکش (سلیقه ای) 120 سانت

 

آموزش پیراهن مجلسی(11)

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را در رابطه با این آموزش در پاین همین صفحه برای ما ارسال نمایید.

منبع:اختصاصی سیماکده

 

 

امتیاز
به این مقاله چند ستاره میدهید؟
[2امتیاز از مجموع]

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code