طرز دوخت پیراهن مردانه

perahan

طرز دوخت پیراهن مردانه

طرز دوخت پیراهن مردانه

طرز دوخت پیراهن مردانه

طرز دوخت پیراهن مردانه:امروز درخدمتون هستیم بایکی از سری آموزش های خیاطی پس با ما ما همراه باشید.

برای رسم پیراهن مردانه آزادابتداکادری به اندازه قدلباس ویک چهارم دورباسن به علاوه2تا3سانت رسم کنیدازلبه الگو4سانت برای سجاف و2سانت برای دگمه خورعلامت زده وسپس ازکنارگردن علامت زده وبه بازی یقه که حدود7سانت می باشدراهلال می کنیم سرشانه رابه علاوه2 کرده وباشیب3سانت رسم می کنیم قدحلقه رابین 21تا23سانت رسم نماییدسپس روی خط سینه بدست آمده یک چهارم دورسینه به علاوه2تا3سانت علامت زده وبه خط باسن وصل می کنیم

 

آموزش پیراهن مردانه
آموزش پیراهن مردانه

برای رسم قسمت پشت مثل الگوعمل کنید

آموزش پیراهن مردانه
آموزش پیراهن مردانه

آموزش پیراهن مردانه

برای رسم آستین ازقسمت دولای باز10سانت پایین آمده وتاج آستین رارسم می کنیم خط آستین رامنهای قدمچ کنیدسپس درپایین آستین یک دوم دورمچ به علاوه 4سانت رااندازه زده وخط زیردست رارسم کنیدبرای برش مچ مستطیلی به اندازه دورتادورمچ به علاوه2وقد11تا12 سانت بکشیدسپس آن راچهارلانموده که طبق الگوشود.

آموزش پیراهن مردانه
طرز دوخت پیراهن مردانه

برای اندازه زدن محل دوخت فیلتاپ آستین آستین رابازکرده سپس درقسمت پشت آستین یک دوم خط بین مرکزوزیردست رابدست آورید8سانت بالارفته واین خط راقیچی کنیدفیلتاپ آستین یک مستطیل6در15سانت می باشد

آموزش پیراهن مردانه

رای برش سرشانه پیراهن ابتدادوالگوپشت وجلوراازقسمت سرشانه به هم بچسبانیدسپس ازقسمت خط مرکزی پشت 8سانت پایین رفته ومستقیم به حلقه پشت رسم کنیدازقسمت کنارگردن جلو4سانت وازقسمت حلقه جلونیز4سانت پایین آمده واین دونقطه رابه هم وصل نماییدالگوهاراشماره گذاری نمایید

الگوی شماره 1 که جداشده ازبالاتنه پشت وجلومی باشدوطریقه برش آن قسمت8سانت روی دولای بسته پارچه قرارمی گیرد

برای رسم الگوی یقه مردانه پایه جداابتداخطی به اندازه یک دوم دوریقه پیراهن رسم کنید ازسمت چپ3سانت بالارفته که خط مرکزی پشت می باشد

وازسمت راست 2سانت بالارفته وبه یک سوم خط یقه وصل کنید

سپس از2سانت 3سانت دیگربالارفته ویقه راطوری رسم کنیدکه درهمه نقاط قدیقه 3سانت رعایت شود

قسمت جلوی یقه راگردنماییدقسمتهای هاشورزده دورریزالگومی باشند

برای رسم قسمت بالای یقه ازخط الف تا ب خطی رسم کنید وبه قد7سانت مستطیلی بکشید وسپس طبق الگوطراحی کنیدب

عدازلایه کوبی برش های یقه ودوخت تکه بالای یقه آن رابرگردانیدوازنقطه الف تا ب وصل کنیدهلال یقه راهم بدوزیدسپس به دورگردن

لطفا نظرات وپیشنهادات خود در رابطه با این موضوع آموزشی را برای ما در پایین همین مطلب بنویسید.

امتیاز
به این مقاله چند ستاره میدهید؟
[0امتیاز از مجموع]

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

*

code