−سلامتی دستگاه گوارش

عوامل موثر در تغذیه صحیح

عوامل موثر در تغذیه صحیح

عوامل موثر در تغذیه صحیح تغذیه نوزادان عوامل موثر در تغذیه صحیح:شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان است و تمام ویتامین ها و مواد معدنی لازم برای نوزادان و شیر خواران در آن موجود است . شیر مادر دارای عناصر ضد التهاب ...
0