یقه ارشال

الگوی یقه آرشال

الگوی یقه آرشال در بسیاری از مهمانیهای عصر کت و دامن هایی را میبینیم که بسیار خوش فرم و شیک هستند. در این مبحث سیماکده سعی میکند الگوی یکی از آنها را بطور کامل شرح دهد و راهنمایی هایی برای … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها