گشنیز

میوه درمانی گشنیز

میوه درمانی گشنیز

میوه درمانی گشنیز میوه درمانی گشنیز:گشنیز گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه است و در بیشتر نقاط ایران نیز می روید. از زمان های قدیم وجود داشته و حتی مورد مصرف مصری ها بوده است. گشنیز طبیعت:سرد حاوی :ویتامین … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها