کتاب خیاطی

 دانلود رایگان کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی

کتاب آموزش خیاطی کتاب آموزش خیاطی زنان ایرانی از قدیم با هنر خیاطی آشنا بوده و همیشه در خانواده نقش موثری را ایفا می کردند وبا هنرهای دستی خود به اقتصاد خانواده کمک شایانی مینمودند.همانگونه که می دانید در فراگیری خیاطی،روش … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها