نحوه انداختن الگو روی پارچه

شماره-1-1

الگو شناسی

الگو شناسی الگو شناسی الگو شناسی یکی از مباحث مهم خیاطی شناخت علائم و خطوط راستای الگوها است . هر طرحی می تواند خطوط راستای مربوط به خودش را داشته باشد . دراین قسمت ابتدا با شناخت علائم و علامت … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها