خواص دارویی بادام کوهی

خواص بادام کوهی

خواص بادام کوهی

خواص بادام کوهی خواص بادام کوهی:محل رویش این گیاه-در بیشتر مناطق کوهستانی از قبیل زاگرس بختیاری یافت می شود. نام های دیگر بادام کوهی در آذربایجان و زنجان به اق چالی – قره چالی شهرت دارد. در لرستان و بختیاری … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها