تحلیل روانشناسی

کم حرف هستید یا پرحرف؟

کم حرف هستید یا پرحرف؟ کم حرف هستید یا پرحرف؟؟؟ صادقانه به این تست پاسخ دهید تا متوجه شوید که از نگاه دیگران آدم پرحرفی هستید یا کم حرف ؟ ۱- خود حرف زدن… الف – هرگز با خودم حرف … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها