تاثیر تغذیه در تعیین جنسیت

تاثیر تغذیه در تعیین جنسیت

تاثیر تغذیه در تعیین جنسیت

تاثیر تغذیه در تعیین جنسیت تاثیر تغذیه در تعیین جنسیت:هرچند عوامل زیادی در تعیین جنسیت جنین موثرند اما نوع تغذیه مادر یکی از عوامل کلیدی و قابل کنترل است که در دختر یا پسردار شدن فرزند تاثیر می گذارد . … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها