آیا صبور و بردبار هستید؟

آیا صبور و بردبار هستید؟

آیا صبور و بردبار هستید؟

آیا صبور و بردبار هستید؟ آیا صبور و بردبار هستید؟:۱- آیا گوش دادن به حرفهای افرادی که نظراتشان با شما مغایر است بر ایتان مشکل است؟ خیر                بله             … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها