تغذیه و بیماری ها

تغذیه بیماران مبتلا به کلسترول خون

تغذیه بیماران مبتلا به کلسترول خون

تغذیه بیماران مبتلا به کلسترول خون تغذیه بیماران مبتلا به کلسترول خونتغذیه بیماران مبتلا به کلسترول خون:کلسترول ماده ای به شکل موم و چربی است که در بدن انسان و حیوانات یافت می شود. کلسترول به تنهایی خطر ندارد ، زیرا ...
0
تغذیه بیماران دیابتی

تغذیه بیماران دیابتی

تغذیه بیماران دیابتیتغذیه بیماران دیابتی:مواد قندی موجود در غذا پس از هضم در بدن به گلوکز تبدیل می شوند . برای سوخت و ساز گلوکز در بدن و تبدیل آن به انرژی ، هورمونی به نام انسولین مورد نیاز است ...
0
تغذیه بیماران سرطانی

تغذیه بیماران سرطانی

تغذیه بیماران سرطانی تغذیه بیماران سرطانی:سرطان از جمله بیماری هایی است که تغذیه ی صحیح در پیشگیری و درمان ان می تواند نقش مهمی داشته باشد. برای مثال ، افرادی که در روز میوه و سبزی بیشتری مصرف می کنند کمتر ...
0

تغذیه زنان در دوران قاعدگی

تغذیه زنان در دوران قاعدگی تغذیه زنان در دوران قاعدگی:قاعدگی عبارتست از خروج مرتب و دوره ای خون از مهبل که بطور طبیعی و بر اثر تخریب دیواره ی رحم اتفاق می افتد . در واقع ،آخرین مرحله ی بلوغ ، ...
0