بیماری و راه های درمان

درمان نفخ معده

درمان نفخ معده

درمان نفخ معده درمان نفخ معده: با رعایت چند نکته و بدون استفاده از دارو،بزای همیشه از شر نفخ معده خود راحت شوید. یکی از علل نفخ معده،نوشیدن آب و نوشابه های گازدار به همراه غذا است.نوشیدن این مایعات با غذا،شیره معده ...
0