سلامت روان کودک و نوجوان

بیش فعالی

کودکان بیش فعال

کودکان بیش فعال کودکان بیش فعال:تغذیه مناسب برای رفع مشکل کودکان پیش فعال از اهمیت بسزایی برخوردار است . برای نمونه ،بهتر است از دادن شیرینی و مواد قندی به این کودکان اجتناب کرد . زیرا شیرینی آدرنالین خون کودکان پسش ...
0