تست هوش کوتاه و جالب

تست هوش کوتاه و جالب

تست هوش کوتاه و جالب

تست هوش کوتاه و جالب

تست هوش کوتاه و جالب سوالهای زیر را به ترتیب بخوانید.توجه داشته باشید که برای پاسخ دادن زمان را در نظر بگیرید و بیش از ۱۵ ثانیه به سوال فکر نکنید.این تست را در خلوت و به تنهایی حل کنید که بتوانید به راحتی هوش خود را بسنجید.

تست هوش کوتاه و جالب

سوال اول:فرض کنید در یک مسابقه ی دوی سرعت شرکت کرده اید. شما از نفر دوم سبقت میگیرید،حالا نفر چندم هستید؟

سوال دوم :اگر شما در همان مسابقه از نفر اخر سبقت بگیرید،نفر چندم خواهید شد؟

سوال سوم:این سوال را فقط ذهنی حل کنید.از قلم،کاغذ و ماشین حساب استفاده نکنید.عدد۱۰۰۰را در نظر بگیرید. عدد ۴۰ را به ان اضافه کنید.حاصل را با عدد۱۰۰۰جمع کنید.عدد ۳۰ را به جواب اضافه کنید.دوباره با عدد ۱۰۰۰جمع کنید.حالا ۲۰ را به حاصل اضافه کنید.حاصل را با عدد ۱۰۰۰جمع کنید و نهایتا عدد ۱۰ را به حاصل اضافه کنید.حاصل چه عددی است؟

سوال چهارم:پدر ماری،پنج تا دختر دارد:یک nonolp    دوnanaسه nene     چهار niniاسم پنجمی چیست؟

تست هوش کوتاه و جالب
تست هوش کوتاه و جالب

پاسخ سوالات:

پاسخ سوال اول:اگر پاسخ دادید که نفر اول هستید،کاملا در اشتباه هستید.اگر شما از نفر دوم سبقت بگیرید،جای اورا میگیرید و نفر دوم خواهید بود.

پاسخ سوال دوم:اگر جواب شما این باشد که شما یکی مانده به اخر هستید،بزهم در اشتباه هستید.

اخر چطور میتوانید از نفر اخر سبقت بگیرید؟(اگر شما از نفر اخر عقب تر باشید،پس شما نفر اخر هستید ،پس چطور میخواهیداز خودتان سبقت بگیرید؟؟؟)

تست هوش کوتاه و جالب

پاسخ سوال سوم:به عدد ۵۰۰۰رسیدید؟جواب درست ۴۱۰۰است اگر باور ندارید با ماشین حساب دوباره حساب کنید.

پاسخ سوال چهارم:nunu؟البته که نه اسم دختر پنجم ماری است. یه بار دیگر سوال را بخوانید.

ابتدا سوالات را پاسخ دهید و سپس جواب ها رو ببینین ….

مسئله 1 – فرض کنید راننده یک اتوبوس برقی هستید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و پنج نفر وارد می شوند . راننده چند سال دارد ؟

مسئله 2 – پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پرواز هستند . حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟

مسئله 3 – چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی موسی برده شد ؟

مسئله4 – شیب یک طرفِ پشت بام شیروانی، شصت درجه است و طرف دیگر 31 درجه. اردکی روی این پشت بام تخم گذاشته که تخمش در کمتر از 2 ثانیه به زمین می رسد. تخم مرغ از کدام سمت پرت شده است؟

مسئله 5 – هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟

مسئله 6 – من دو سکه به شما می دهم که مجموعش 31 تومان می شود. اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد . چطور ؟

*
*
*
*
*
*
*

تست هوش کوتاه و جالب

جواب مسئله 1 – راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد . چون جمله اول سوال می گوید ” تصور کنید که راننده اتوبوس هستید.”

جواب مسئله 2 – همه کلاغ ها ، چون آنها فقط ” در شرف پرواز ” هستند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند..( اگر جواب شما 2=3-5 بوده بدانید دوباره محاسبات جلوی تفکرتان را گرفته است.)

جواب مسئله 3 – هیچ . آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( “چه تعداد ” جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

جواب مسئله 4 – سوال اشتباه است. چون وقتی از اردک استفاده شده دیگر نباید از کلمه تخم “مرغ” استفاده شود!

جواب مسئله 5 – آنها جان سالم بدر برده اند . شما به وسیله کلمه دفن کردن منحرف شده اید در حالیکه آنها “بازماندگان” هستند!

جواب مسئله 6 – یک 25 تومانی و یک 5 تومانی . به یاد بیاورید ( فقط یکی از آنها ) نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست . یک سکه 5 تومانی داریم. شما با عبارت ” یکی از آنها نباید … ” فریب خوردید.

تست هوش کوتاه و جالب
(16) رای، میانگین: 4.4

ارسال دیدگاه

*

code

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها