آموزش مانتو بارداری پیله دار

آموزش مانتو بارداری در این بخش از آموزش خیاطی با ما همرا باشید با : آموزش مانتو بارداری:ابتدا بالاتنه را با استفاده از الگوخیاطی ما رسم کنیدویا ازالگوهای آماده استفاده کنید فقط چون مانتو آزاد هست دورسینه را به علاوه 3کنید ودر ...
2
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5.

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 5 برای رسم دامن کلوش 1 درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق شکل 1 و از نقطه O تا A مساوی 2× ( 1- ) دور کمر ...
0