آرشیو برچسب ها : نخ کردن سوزن،دانستنی های، خیاطی،اگر چرخ شما کار نمی کند،جا دکمه آسان،زیپ های خراب،دوختن لباسهای نازک،

دانستنی های مهم خیاطی استفاده از آهن ربا در خیاطی : دانستنی های خیاطی همیشه در وسایل خیاطی خود یک آهن ربای کوچک داشته باشید تا هرموقع سوزن شماگم شد بتوانید بوسیله آهن ربا آن را پیدا کنید . با کشیدن آهسته آهن ربا بر روی زمین سوزن گم شده را می توانید پیدا کنید […]