فیلم آموزش زیپ مخفی
standard

فیلم آموزش زیپ مخفی

فیلم آموزش زیپ مخفی مسیر دوخت زیپ مخفی در این آموزش نحوه دخوت زیپ مخفی را در چهار ویدئو کوتاه و مفید به شما آموزش خواهیم داد. نقطه موازنه زیپ مخفی را ۱۸ تا ۲۰ سانتی متر پایین تر از خط کمر در نظر میگیریم و پس از رولت محل دوخت را کوک راهنما میزنیم. […]

بیشتر بخوانید