آموزش دوخت شلوار
standard

آموزش دوخت شلوار

آموزش دوخت شلوار خیلی راحت با آموزش دوخت شلوار سایت ما می توانید شلواربدوزید ؛ الگوی شلوار را در راستای پارچه قرار دهید و دور تا دور الگو را با تعیین جا درز معین بچینید. پس از کوک شل و چیدن آن مراحل زیر را انجام دهید: در صورتی که شلوار جیب یا پیلی نداشته […]

بیشتر بخوانید