ترسیم الگوی اساس دامن تنگ
standard

ترسیم الگوی اساس دامن تنگ

ترسیم الگوی اساس دامن تنگ اندازه های مورد نیاز: دور کمر        ۷۲سانتیمتر دور باسن      ۹۶سانتیمتر بلندی باسن    ۲۰سانتیمتر قد دامن         ۶۵سانتیمتر در گوشۀ کاغذ دو خط عمود برهم به وسیلۀ گونیا رسم کرده نقطه ۱ به دست می آید. » از نقطه ۱به اندازۀ بلندی قد دامـن پایین آمـده نقطه ۲ به دست می آید. […]

بیشتر بخوانید