آموزش خیاطی به متد مولر۸
standard

آموزش خیاطی به متد مولر۸

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۸ آموزش خیاطی به متد مولر الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با اندازه‌های روی بدن مطابقت نمی‌کند. ایرادات اندامی الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با […]

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۷
standard

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۷

آموزش خیاطی با روش مولر متد مولر یک روش آلمانی است که موسسه میشل مولر و پسران، مبدع آن هستند. قدمت آن نزدیک به ۱۲۰ سال می‌باشد. متد مولر بر اساس آناتومی بدن رسم می‌ متد مولر یک روش آلمانی است که موسسه میشل مولر و پسران، مبدع آن هستند. قدمت آن نزدیک به ۱۲۰ […]

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵
standard

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵ برای رسم دامن کلوش ۱ درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق شکل ۱ و از نقطه O تا A مساوی ۲× ( ۱- ) دور کمر را علامت زده و از A تا B قد  انواع دامن کلوش ۳ […]

بیشتر بخوانید
آموزش خیاطی به روش مولر
standard

آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۳ آموزش خیاطی به روش مولر فون به معنای گشاد کردن میباشد که با بستن ساسون و چیدن زیر آن بدست می آید. بعد از رسم الگوی اولیه از وسط جلو و پشت دامن روی خط باسن نقاط ۲ و۴ مساوی. دامن فون :  فون به معنای […]

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۲
standard

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۲

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۲ در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه سری آموزش های گام به گام خیاطی به روش مولر که انشاا… مورد پسند شما قرار میگیرد. در این مدل به تمام الگو نیاز داریم و در الگوی اولیه در جلو ۲ پنس بفاصله ⅓ خط کمر جدید رسم […]

بیشتر بخوانید
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر
standard

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۱ طریقه رسم الگوی اولیه دامن تنگ از مهم ترین روشهای ترسیم الگو متد مولر می باشد که موسسه آلمانی میشل مولر و پسران مبدع آن است در این متد الگو توام با سایز بندی و رسم هر الگو با برای رسم الگوی دامن به جدول سایز […]

بیشتر بخوانید