آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵
standard

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۵ برای رسم دامن کلوش ۱ درز ابتدا طول و عرض پارچه را بر هم منطبق نموده و مطابق شکل ۱ و از نقطه O تا A مساوی ۲× ( ۱- ) دور کمر را علامت زده و از A تا B قد  انواع دامن کلوش ۳ […]

بیشتر بخوانید