خیاطی به روش مولر

انتقال پنسها

آموزش انتقال پنسها در خیاطی

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 9 انتقال پنسها امروز بایکی دیگه از آموزش های خیاطی سریه مولر در خدمت شما هستیم امیدواریم که مور پسند شما قرار بگیرد. پس با ما همراه باشید انتقال پنسها یکی از عوامل مهم در ...
0
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر4

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 4 سلام با یکی دیگه از سری آموزش های خیاطی مولر در خدمت شما هستیم. بعد از رسم الگوی اولیه دامن تنگ روی خط باسن از وسط جلو و پشت دور باسن را داخل می ...
0
آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 3 آموزش خیاطی به روش مولر فون به معنای گشاد کردن میباشد که با بستن ساسون و چیدن زیر آن بدست می آید. بعد از رسم الگوی اولیه از وسط جلو و پشت دامن روی ...
0
آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 2

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 2

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 2 در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه سری آموزش های گام به گام خیاطی به روش مولر که انشاا... مورد پسند شما قرار میگیرد. در این مدل به تمام الگو نیاز داریم و ...
0