خیاطی با شیوه مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6 از انواع دامن فون رولت کنید و از لبه دامن وسط جلو 2-1 سانت خارج شوید و به خط کمر نقطه Z وصل کنید از نقطه Z قد فاق که برابر با دور ...
0