اموزش کت و دامن با الگو

اموزش کت و دامن با الگو

آموزش خیاطی (کت و دامن)

آموزش خیاطی (کت و دامن) اموزش کت و دامن نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو 8-6 سانتیمتر فاصله داشته باشد. اموزش کت و دامن با الگو به روش ...
0