آموزش خیاطی (کت و دامن)
standard

آموزش خیاطی (کت و دامن)

آموزش خیاطی (کت و دامن) اموزش کت و دامن نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو ۸-۶ سانتیمتر فاصله داشته باشد. اموزش کت و دامن با الگو به روش مولر نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این […]

بیشتر بخوانید