آموزش کت دامن

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی

آموزش کت دامن یقه آرشال فانتزی ابتداالگوی بالاتنه رابدون دگمه خوررسم نماییدوازخط کمر5سانت بالارفته ویقه را(یقه هفت هلال)راطراحی نماییدساسون زیرسینه رارسم نمایید درالگوبعدازبرش خط کمرادامه ساسون درالگوی شماره3 بسته می شودوازنوک سرشانه10الی12سانت پایین آمده وبرش عصایی را بکشید [caption id="attachment_5477" align="aligncenter" width="183"] ...
0
اموزش کت و دامن با الگو

آموزش خیاطی (کت و دامن)

آموزش خیاطی (کت و دامن) اموزش کت و دامن نقطه‌ای در سمت راست کاغذ درنظر بگیرید و آن را بنامید. این نقطه از بالا و از سمت راست کاغذ الگو 8-6 سانتیمتر فاصله داشته باشد. اموزش کت و دامن با الگو به روش ...
0