آموزش قلاب بافی از صفر
standard

آموزش قلاب بافی از صفر

آموزش قلاب بافی از صفر به امید خدا از امروز آموزش قلاب بافی را از صفر خواهیم داشت. برای شروع به وسایل زیر نیاز دارید: قلاب و نخ متناسب با قلاب برای شروع نخی استفاده کنید که رشته رشته نباشه. هنگام تهیه قلاب از فروشنده نخ متناسب با قلاب هم بگیرید.   ‍ روی لیبل […]

بیشتر بخوانید