آموزش خیاطی به متد مولر۸
standard

آموزش خیاطی به متد مولر۸

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر ۸ آموزش خیاطی به متد مولر الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با اندازه‌های روی بدن مطابقت نمی‌کند. ایرادات اندامی الگوی اولیه بر اساس سایزبندی و اندام نرمال رسم می‌شود و همیشه اندازه‌ها در جدول سایزبندی با […]

بیشتر بخوانید