آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 6 از انواع دامن فون رولت کنید و از لبه دامن وسط جلو 2-1 سانت خارج شوید و به خط کمر نقطه Z وصل کنید از نقطه Z قد فاق که برابر با دور ...
0
آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش خیاطی به روش مولر

آموزش گام به گام خیاطی به روش مولر 3 آموزش خیاطی به روش مولر فون به معنای گشاد کردن میباشد که با بستن ساسون و چیدن زیر آن بدست می آید. بعد از رسم الگوی اولیه از وسط جلو و پشت دامن روی ...
0