آرشیو برچسب ها : آموزش بافتنی

آموزش قلاب بافی از صفر به امید خدا از امروز آموزش قلاب بافی را از صفر خواهیم داشت. برای شروع به وسایل زیر نیاز دارید: قلاب و نخ متناسب با قلاب برای شروع نخی استفاده کنید که رشته رشته نباشه. هنگام تهیه قلاب از فروشنده نخ متناسب با قلاب هم بگیرید.   ‍ روی لیبل […]