آموزش الگوی یقه رولتی

آموزش الگوی یقه رولتی

آموزش الگوی یقه رولتی   [caption id="attachment_3297" align="aligncenter" width="364"] آموزش الگوی یقه رولتی[/caption] یقه های رولتی برای این نوع یقه ها الگو ی جلو و پشت از سرشانه به هم وصل می شود زمانی که می خواهیم سرشانه ها را به هم وصل کنیم از ...
0