الگوی دامن کلوش

الگوی دامن کلوش

الگوی دامن های کلوش

دامن کلوش یکی از راحترین دامن ها برای استفاده هست که محبوبیت زیادی بین بانوان دارید هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ راحتی وهم از لحاظ طرز دوخت میشه گفت یکی از بهترین دامن ها دامن کلوش هست که در ادامه آموزش خیاطی به طرز رسم الگوی پاچین کلوش را به شما آموزش میدهیم.

اندازه های مورد نیاز:
دور کمر: ۶۶سانتیمتر
قد دامن: ۷۲سانتیمتر

دامن تمام کلوش
در گوشه کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده تقاطع آنها را «نقطۀ »١بنامید.
از «نقطۀ »١به اندازۀ یک ششم دور کمر منهای نیم سانتی متر  گونیا کرده، نقاط ۲و ۳ به دست می آید.

دامن کلوش

برای ترسیــم خط لبـــــۀ دامن از « نقطۀ »١به اندازۀ «فاصله »۲ → ۱به اضافۀ قد دامن علامت بگذارید، نقاط « ۵و ۴به دست می آید.

اندازه دامن کلوش

به وسیلۀ متر هلال لبۀ دامن را رسم کنید. (تصویر۴۴-۲)
در هنگام برش پارچه، از این الگو دوبار بریده شود

(تصویر۴۵-۲)

الگوی دامن گلوش

الگوی دامن گلوش

مانند ترسیم الگوی دامن تمام کلوش عمل کنید با این تفاوت که اندازه « »۲ →۱ ، ۳→۱فرق میکند

 

از «نقطۀ »۱به اندازۀ یک سوم  دور کمر منهای ۱سانتیمتر گونیا کرده، نقاط « ٢و »٣به دست می آید. (تصویر۴۶-۲)

اندازه

در هنگام برش پارچه از این الگو دوبار بریده شود.(تصویر ۴۷-۲)

الگو کلوش 1

الگوی دامن کلوش روش دوم

روش سوم

دامن یک کلوش به زودی در ادامه این مطلب  قرار میگره

منبع:اختصاصی سیماکده

دیدگاه خود را بنویسید