کودکان دبستانی

کودکان دبستانی

کودکان دبستانی

کودکان دبستانی

کودکان دبستانی:سرعت رشد کودک در سنین ۷ تا ۱۰ سال تقریبا ثابت است . درین سنین کودک میل بیشتری به غذا پیدا می کند و نیاز غذایی او با توجه به میزان فعالیت بدنی و جنب و جوش و فعالیت های ورزشی بیشتر بوده و به نیروی زیادی احتیاج دارد .

درین دوران ، اعضای خانواده نقش مهمی در تعیین تمایلات غذایی کودکان و نوع انتخاب غذا از سوی آنها دارند . افراد خانواده باید سعی کنند باهم و در یک زمان غذا بخورند ، زیرا این عمل نقش مثبتی در کیفیت غذا خوردن کودک دارد .درین سنین به دلیل اینکه کودک قادر نیست در یک زمان مقدار زیادی غذا مصرف کند لازم است جهت تامین مواد غذایی مورد نیاز حتما میان وعده مصرف کند

کودکان دبستان با اینکه ارزش غذایی و اهمیت تغذیه را می دانند اما باز هم قسمتی از غذا را خورده ویا به دوستانشان می دهند و بعضی از کودکان بر اثر انتقاد دوستانشان غذاهایی که به مدرسه می برند ، مصرف نکرده و به سوی غذای بی ارزشی که در مدرسه وجود دارد، سوق پیدا می کنند.

نباید والدین کودک را در خرید خوراکی آزاد بگذارند که نتیجه ی آن خرید غذای

بی ارزشی می شود . بی توجهی به تغذیه کودک سبب می شود تا او با مواد

خوراکی بی ارزش ، خود را سیر کرده و به غذاهای با ارزش و سالم منزل اهمیت ندهد

که این امر در دراز مدت باعث سوء تغذیه در کودکان می شود و در نتیجه نارسایی ها

و کمبودهای غذایی برای کودک به وجود می آید.

بهداشت روانی در کودکان دبستانی

در ادامه بحث تعلیم و تربیت کودکان دبستانی ، به بعد مهم بهداشت روانی در کودکان دبستانی می پردازیم .

والدین و مربیان در تأمین بهداشت روانی کودک ، نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند

، زیرا در صورت عدم تأمین بهداشت روانی در کودکان دبستانی، آموزش نیز مختل خواهد شد .

راهکارهای عملی موثر در تأمین بهداشت روانی کودکان ، عبارتند از :

1-انتخاب الگوی واحد و مشترک توسط هر یک از والدین ، در الگو پذیر کردن کودک ، به منظور جلوگیری از سردرگمی وی .

2-تأمل نسبت به جوانب و عوارض تنبیه کودک ، ریشه یابی ناهنجاریها ، عدم قضاوت

و ارزشیابی سریع مسائل ، زیرا این احتمال وجود دارد که عامل بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری ، والدین و مربیان باشند .

3-کودک نباید هیچ گاه احساس بی پناهی و ناامنی کند ، او باید از توجه و محبت کافی

بهره مند گردد و هیچ گاه نباید از تنبیه شدید ، به خصوص تحقیر ، سرزنش و بی اعتنایی استفاده کرد .

4-جتناب از به خواب رقتن کودک هنگام ترس و اضطراب .

درباره نویسنده