طرز دوخت کت دامن

آموزش دوخت کت دامن با الگو

طرز دوخت کت دامن

آموزش خیاطی به روش مولر (کت و دامن2)

اموزش کت با الگو امروز بایکی دیگه از سری آموزش های خیاطی سایت سیماکده همراه شما عزیزان هستیم پس با ما همراه باشید

ابتدا پنس سرشانه جلو را به وسط سرشانه در جلو انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس خط OS را قیچی کرده، محل قبلی پنس را ببندید.)

 کت و دامن ( کت با مدل یقه هفت و برش منحنی )

از روی الگوی اساس کت پنس‌دار ( که در شماره قبلی آموزش داده شده ) رولت کنید.

مدل‌سازی جلوی الگو

اموزش کت با الگو
اموزش کت با الگو

1-ابتدا پنس سرشانه جلو را به وسط سرشانه در جلو انتقال دهید. ( برای انتقال این پنس خط OS را قیچی کرده، محل قبلی پنس را ببندید.)

2- نقطه N‌ و A را روی هلال یقه جلو علامت بزنید. برای گشاد کردن یقه از نقطه N‌، 1 سانتیمتر به داخل الگو علامت بزنید تا نقطه N´‌ مشخص شود.

3- از نقطه A‌ روی خط مرکزی جلو به اندازه دلخواه یقه را باز کنید تا نقطه B‌ مشخص شود. ( در اینجا فاصله‌ی نقطه A‌ تا B‌ مساوی 10 سانتیمتر است. )

4- از نقطه R‌ تا C‌ برای دکمه‌خور قسمت جلو، به اندازه نصف قطر دکمه به اضافه 5/0 تا 7/0 سانتیمتر ( بستگی به ضخامت پارچه) علامت بزنید.

( برای مثال در اینجا فاصله‌ی R‌ تا C‌، 2 سانتیمتر تعیین شده است. )

از نقطه N´ تا C‌ طرح هفت یقه را ترسیم کنید.

5- پس از رسم شکل هفت یقه، پنس 6/0 سانتیمتری روی شکل هفت یقه رسم می‌شود که برای افرادی با سینه‌های بزرگ مقدار این پنس 1 سانتیمتر خواهد بود. همچنین برای رسم یقه‌هایی با هفت باز، دو عدد پنس 6/0 میلیمتری رسم می‌شود. پنس 6/0 سانتیمتری روی الگو بسته می‌شود و به پنس بزرگ سرشانه انتقال پیدا می‌کند. ( این پنس از لقی یقه هفت جلوگیری می‌کند. ) پس از بستن پنس 6/0 سانتیمتری، طرح هفت یقه را ترمیم کنید.

رسم برش منحنی

6- نقطه J را روی تقاطع کمر و پهلو علامت بزنید. فاصله J تا J´ را مساوی 5 تا 8 سانتیمتر اندازه بگیرید. خط I´J را موازی خط کمر رسم کنید. فاصله بین نقاط I‌ تا H´ را 3 تا 4 سانتیمتر اندازه بزنید و از نقطه H´‌ تا J´ برش هلال جلوی بالاتنه را رسم کنید.

7- نقطه H‌ را به روی نقطه H´ علامت بزنید.

8- به دلخواه قد کت را مشخص کنید. قد کت را می‌توان روی خط باسن یا کمی بالاتر تعیین کرد. در اینجا برای اینکه پیلی بهتر دیده شود قد کت، 3 تا 4 سانتیمتر بالاتر از خط باسن تعیین شده است.

9- نقاط W‌ و W´‌ را در محل تقاطع پنس کمر و قد کت علامت بزنید.

10- فاصله‌ی نقاط D‌ تا D´‌ مساوی فاصله‌ی R‌ تا C‌ به اندازه 2 سانتیمتر است.

11- فاصله نقاط D‌ تا E‌ و D‌ تا F‌ به اندازه 8 سانتیمتر است.

12- از نقطه D´‌ تا F´‌ 5/2 سانتیمتر است.

13- هلال E- F´‌- F‌ را طراحی کنید.

اموزش کت با الگو
اموزش کت با الگو

اموزش کت با الگو

اموزش کت با الگو

14- نقاط O تا S‌ ( پنس بزرگ سرشانه ) S تا H، H تا W‌ را قیچی کنید. ( قبل از قیچی کردن برش‌ها، نقاط موازنه بر روی آنها مشخص شود.

15- نقاط S‌ تا H، H´ تا J´‌ را قیچی کنید. ( با چیدن این خطوط پنس کمر خالی می‌شود. )

16- خط H´W‌ را کنار خط H´W‌ را کنار خط H´I‌ بچسبانید.

قسمت پشت الگو

1-برای گشاد کردن یقه پشت فاصله‌ی M‌ تا M´‌ را 1 سانتیمتر و فاصله‌ی P‌ تا P´‌ را 5/0 سانتیمتر اندازه بزنید. سپس هلال جدید یقه پشت را طراحی کنید.

2- ½ سرشانه پشت را مشخص کنید ( نقطه V ).

3- پنس بزرگ پشت را 1 سانتیمتر به سمت پهلو، جابه‌جا کنید.

4- قد کت پشت را به اندازه قد کت جلو، اندازه بزنید.

5- نقطه V‌ را با کمی انحنا به نقطه V‌ وصل کنید.

6- پنس کوچک کمر را حذف کنید و مقدار آن ( که معمولاً 2 سانتیمتر است ) را به پنس بزرگ کمر و پهلو اضافه کنید. ( 5/0 سانتیمتر آن را به پهلوی پشت و 5/1 سانتیمتر ” 7/0 سانتیمتر از هر طرف ” را به پنس بزرگ پشت اضافه کنید. ) در نتیجه پنس بزرگ پشت و پنس پهلو بزرگتر می‌شوند.

7- بر روی برش پشت، از نقطه V‌ تا V´ و از نقطه V´‌ تا نقطه T، نقاط موازنه را مشخص نموده و آن را قیچی کنید. ( مقدار پنس بزرگ کمر خالی می‌شود. )

8- پنس حلقه آستین پشت بسته می‌شود و به برش انتقال پیدا می‌کند.

9- بر روی قطعات الگو خطوط راستا را موازی خط مرکزی پشت رسم نمایید.

اموزش کت با الگو سجاف یقه

سجاف یقه جلو، از نقطه N´‌ در سرشانه، 5 سانتیمتر و از خط مرکزی به سمت داخل، به اندازه دو برابر مقدار دکمه‌خور به اضافه 1 سانتیمتر است.

سجاف پشت در خط مرکزی پشت 5 سانتیمتر و از نقطه M´‌ در سرشانه، نیز 5 سانتیمتر در نظر بگیرید.

سجاف‌ها را با خطوطی نرم و منحنی رسم و سپس کپی نمایید.

آستین کت

1-اساس آستین اولیه را رسم نمایید. ( اساس آستین در همین شماره صفحه … آموزش داده شده است. )

2- از دو طرف خط آرنج نقطه    و     نیم سانت به سمت داخل الگو علامت بزنید تا نقطه B‌ و C‌ مشخص شوند.

3- این خط را تا لبه مچ آستین ادامه دهید.

4- برای برش منحنی آستین از نقطه B‌ و C، 5 تا 8 سانت اندازه بزنید تا نقطه E و F‌ مشخص شوند.

5- وسط خط F‌ و E‌ را به موازات نقطه A مشخص کرده، 3 سانتیمتر به سمت پایین الگو علامت زده، منحنی روی آستین را رسم نمایید.

6- خط لب مچ آستین را صاف طراحی کنید.

اموزش کت با الگو

لطفا نظرات خود را دررابطه با این آموزش را برای ما ارسال نمایید

منبع:کوک

درباره نویسنده